Якість освіти

Стратегія

Стратегія розвитку Регіонального університетського центру Білоцерківського національного аграрного університету на 2020 - 2025 роки

Забезпечення якості

Процесна модель управління якістю освіти в Білоцерківському НАУ

Цикл забезпечення якості вищої освіти в БНАУ

 

Нормативно-правова база

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015)

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості

Етичний кодекс університетської спільноти

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Білоцерківського національного аграрного університету

Положення про групи зі змісту та якості освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті

 


Академічна доброчесність

Корисні посилання:

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс] / Західний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Бюлетень ВАК України. – 2010. - №2.

Николаев Е. Что такое плагиат, или О западных стандартах научной этики [Електронний ресурс] / Евгений Николаев // Освітній портал, 2006.

Онлайн-ресурси пошуку плагіату:

1. https://unicheck.com

2. StrikePlagiarism.com

3. https://www.plagscout.com/uk

4. http://www.turnitin.com/en_us/home

5. http://www.scanmyessay.com

6. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php

7. http://plagiarismdetector.net/

8. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/

9. http://www.duplichecker.com/

10. http://www.paperrater.com/

11. http://plagiarisma.net/

12. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php

13. http://www.plagium.com/

14. http://www.paperrater.co

 


Моніторинг якості

АНКЕТА 11 "Для обговорення ОП з роботодавцями"

АНКЕТА 10 "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

АНКЕТА 9 для ОПП (БТФ)

АНКЕТА 8 для студентів БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 7 для науково-педагогічних працівників БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 6 "Оцінювання студентами освітнього процесу"

АНКЕТА 5 "Оцінювання співпраці університету з роботодавцями"

АНКЕТА 4 "Визначення очікувань студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 3 "Визначення очікувань батьків студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 2 "Оцінювання рівня екологічної свідомості"

АНКЕТА 1 "Оцінювання студентами БНАУ рівня університетських інформаційних сервісів"

 

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (I етапу) "Студенти про якість освітнього процесу" для ФВМ (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування науково-педагогічних працівників БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Лісове господарство" (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Право" (2020 р.)

МОНІТОРИНГ оцінювання методів викладання і форм організації навчальної взаємодії викладачів і студентів БНАУ (2019р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (2019 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 3 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 4 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 5 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для АБТФ

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для БТФ

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для ФВМ

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для Економ.

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для Еколог.

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для ФПЛ