Закріплення отриманих в БНАУ теоретичних знань на практиці

 

За період навчальної практики студенти біолого-технологічного факультету напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» відвідали ряд провідних підприємств харчової промисловості нашого регіону, зокрема: ПАТ «Оболонь», ТОВ Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс» (ТМ «Кулиничі»), ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна, ПАТ «Білоцерківський консервний завод» (ТМ «КРЯТ»). При цьому майбутні технологи переробної промисловості мали змогу ознайомитись з історією підприємств, технологіями та виробничим обладнанням, проаналізувати технологічні процеси та режими виробництва харчових продуктів від отримання та оцінки якості сировини до пакування готової продукції, задати питання, які їх цікавили та обговорити особливості виробництв, склад та харчову цінність широкого асортименту продукції, таким чином одержавши багато цінної фахової інформації безпосередньо від професіоналів своєї справи, що дало змогу закріпити отримані в БНАУ теоретичні знання на практиці.

Окрім того згідно договору «Про проведення спільної навчально-практичної підготовки здобувачів вищої освіти» з метою поліпшення якості підготовки, закріплення здобутих знань та практичного застосування їх на виробництві студенти приймали безпосередню участь у процесах переробки продукції рослинництва та тваринництва, здобували практичні навички виконуючи завдання аналітичної, організаційно-управлінської, технічної та інженерної функцій безпосередньо на виробництві. Це дало їм змогу зібрати, систематизувати та проаналізувати матеріали для виконання студентських наукових робіт, проаналізувати виробничу діяльність та економічну ефективність підприємств за останні роки, вивчити сировинну зону підприємства та шляхи реалізації готової продукції, дати характеристику технологіям основних видів продукції, проаналізувати технологічні карти та схеми виробництва, оцінити облаштування, розміщення та комплектацію технологічних ліній, ознайомитись з наявним устаткуванням, обладнанням, машинами та механізмами підприємства, а також описати рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, а в лабораторії контролю якості дослідити використовувану сировину та готову продукцію за показники якості, що регламентуються відповідними ДСТУ і в підсумку сформулювати висновки та пропозиції щодо вдосконалення існуючих технологій переробки продукції рослинництва та тваринництва та оформити звіт згідно з встановленими вимогами.

 

Сергій Наріжний, к.т.н., асистент кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва