Міжнародна співпраця з Полоцьким державним університетом (Республіка Білорусь)

 

Делегація агробіотехнологічного факультету Білоцерківського НАУ у складі проректора з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку А.М. Карпенка, декана агробіотехнологічного факультету В.С. Хахули, завідувача кафедри геодезії, землеустрою та кадастру Т.М. Недашківської відвідала Полоцький державний університет (Республіка Білорусь). Метою візиту було підписання угоди про міжнародну співпрацю між кафедрою геодезії, землеустрою та кадастру (Білоцерківський НАУ) і кафедрою геодезії і ГІС (Полоцький ДУ).

Обговорено з керівництвом університету, деканом інженерно-будівельного факультету А.А. Бакатовичем, завідувачем кафедри геодезії і геоінформаційних систем Г.А. Шароглазовою конкретні заходи на найближчий період, які внесено до додаткових положень вище зазначеної угоди. За спільною згодою до таких заходів віднесли:

• спільні наукові дослідження і публікації у наукових журналах обох університетів;

• обмін науково-педагогічним складом та студентами та їх стажування;

• участь у семінарах, конференціях і академічних зустрічах, проведення міжнародних відеоконференцій;

• спеціальні короткострокові академічні програми;

• академічну мобільність студентів;

• розробку віртуальних навчальних модулів;

• обмін методологією та розробка спільних навчальних планів та освітніх програм;

• підготовку програм з подвійними дипломами;

• спільний пошук та імплементація міжнародних освітніх та наукових програм, грантів та проектів.