Нормативно-правові документи

 


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

 Білоцерківського національного аграрного університету на 2013-2017 рр.


СТАТУТ БНАУ


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА БНАУ


ЛІЦЕНЗІЯ
Білоцерківського національного аграрного університету


СЕРТИФІКАТИ
про акредитацію
Білоцерківського національного аграрного університету


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією та трудовим колективом 
Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для працівників
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОРЯДОК
використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення
студентів і аспірантів Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
призначення і виплати академічних та соціальних стипендій
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
"Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу)
науково-педагогічних (педагогічних) працівників
Білоцерківського національного аграрного університету"


ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду Білоцерківського НАУ


ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію Білоцерківського національного аграрного 
університету та відбіркову комісію відокремленого структурного
підрозділу університету


ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності та роботи з іноземними студентами
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науково-дослідної та інноваційної діяльності
Білоцерківського національного аграрного університету 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ документообігу та діловодства
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про редакційно-видавничий відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову бібліотеку
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення 
корупції Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ навчально-методичної та виховної роботи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про агробіотехнологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про біолого-технологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про економічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про екологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет права та лінгвістики
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ 
про раду ветеранів Білоцерківського
національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Білоцерківського національного аграрного університету


Склад Наглядової ради Білоцерківського національного аграрного університету


Про затвердження форм документів про вищу освіту державного зразка


ПОЛОЖЕННЯ 
про Наукове товариство творчої молоді (НТТМ)
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-дослідне лісове господарство Білоцерківського НАУ