ENG | УКР |

До уваги науковців!

 
З 2 березня 2020 р. розпочався новий он-лайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху». Розроблений викладачами та співробітниками Національного університету «Києво-Могилянська академія» у співпраці з компанією «CLARIVATE ANALYTICS», ГО «ЕЛІБУКР» та проектом «FOSTER»
Для кого цей курс?
Курс призначений для молодих дослідників: здобувачів ступеня PhD, викладачів університетів на ранніх етапах їхньої наукової кар’єри, всіх, хто прагне дізнатися більше про наукову комунікацію, її основні складники, новітні тренди та технології, секрети ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, а також отримати відповідні навички.
Після завершення курсу ви зможете:
Зрозуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація, яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на життєвий цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів вашого дослідження.
Застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження і не тільки.
 
Курс  складається з відео лекцій і тестових завдань, відповідає двом кредитам.  По закінченню тим, хто набрав більше 60 зі 100 балів, видається сертифікат про проходження курсу.
Он-лайн курс розрахований на 13 тижнів:
Тиждень 1: Вступ. Наукова комунікація: історія, сучасність, майбутні тренди.
Тиждень 2: Основи інформаційного пошуку. Пошукові системи.
Структура наукової інформації. Бази даних. Основи роботи з Базою даних EBSCO.
Тиждень 3: Наукометрія
Impact factor
h-index
Абсолютні та нормалізовані показники
Звіти науковців
Звіти установ
Тиждень 4: Платформа Web of Science
Тиждень 5: Основи роботи з Базою Даних Scopus
Перевірка індексації видання у Scopus
Тиждень 6: Профілі науковців
Publons
ORCID
Research Gate
Scopus Author ID
Google Scholar Citations та ін.
Тиждень 7: Робота з референс-менеджерами
EndNote
Mendeley
Тиждень 8: Дослідницька етика та академічна доброчесність
Академічна доброчесність та види її порушень
Засоби уникнення плагіату
Етика роботи з даними та корисні ресурси для перевірки наукових джерел інформації
Тиждень 9: Публікація
Критерії якості наукових видань
Публікаційний процес
Елементи статті
Вибір видання
Рецензування
Поширення публікацій
Тиждень 10: Авторське право для науковців
Тиждень 11: Відкрита наука
Тиждень 12: RDM (Research Data Management) Управління даними досліджень та життєвий цикл даних. Де зберігати та як цитувати дані дослідження
Тиждень 13: Публікація дисертації
 
Зареєструватися можливо за посиланням:  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about