Дисципліни | Кафедри генетики, розведення та селекції тварин

 

Перелік дисциплін

Напрямки

підготовки та ОР

 

Викладачі

Розведення с.-г. тварин

Breeding of animals

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Бакалавр»

 

доц.  Ставецька Р.В.

Ruslana Stavetska, 

associate professor

 

 

Сучасні методи досліджень у селекції

Modern methods of research in breeding

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

Генетика с.-г. тварин з основами біометрії

Genetics of animals, including population genetics

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Бакалавр»

 

доц. Ткаченко С.В.

Serhii Tkachenko, PhD in biological sciences, associate professor

Селекція с.-г. тварин

Selection work in animal husbandry

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Генетика с.-г. тварин

Genetics of animals, including population genetics

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Бакалавр» СП

 

 

доц. Буштрук М..В.

 

Maryna Bushtruk, PhD in agricultural sciences, associate professor

Розведення с.-г. тварин

Breeding of animals

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Бакалавр»СП

Методи збереження і використання генофонду тварин

Methods preservation and using of genetic resources in animal husbandry

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

Генетика риб

Genetics of fish

"Водні біоресурси та аквакультура"

ОР «Бакалавр»

 

доц. Старостенко І. С.

Iryna Starostenko, PhD in agricultural sciences, associate professor

Розведення та селекція риб

Breeding and selection of fish

"Водні біоресурси та аквакультура"

ОР «Бакалавр»

Спеціальна генетика

Special genetics

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

Генетика популяцій

Genetics of populations

 

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

Інформаційно-обчислювальні системи в селекції тварин

Information and computing systems in the selection of animals

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

доц. Судика В.В.

 

Valerii Sudyka, PhD in agricultural sciences, associate professor

 

Основи генетики та  розведення с.-г. тварин

Bases of breeding and genetics in veterinary medicine

"Ветеринарна медицина"

ОР «Бакалавр»; «Магістр»

доц. Титаренко І.В.

Iryna Tytarenko, PhD in agricultural sciences, associate professor

Організація племінної справи

Organization of tribal affairs

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

Генетиката та біометрія

Genetics of animals, including population genetics

"Екологія"

ОР «Бакалавр»

ас. Бабенко О.І.

Olena Babenko, PhD in agricultural sciences, assistant professor

Основи розведення і генетики у ветеринарній медицині

Bases of breeding and genetics in veterinary medicine

 

"Ветеринарна медицина"

ОР «Магістр»

Біотехнологія відтворення тварин і генетична інженерія у тваринництві

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОР «Магістр»

Генетика з основами біометрії

Genetics of animals, including population genetics

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" ОР «Бакалавр»

ас. Клопенко Н.І.

Natalia Klopenko, PhD in agricultural sciences, assistant professor

Розведення с.-г. тварин

Breeding of animals

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" ОР «Бакалавр»