Дисципліни | Кафедри хімії

Перелік дисциплін

Напрямки

підготовки та ОР

Викладачі

Біохімія

Biochemistry

"Ветеринарна медицина"

 

OP «Магістр»

Профессор Цехмістренко С.І.

Svitlana Tsekhmistrenko, Doctor of Agricultural Sciences, professor

Біохімія у тваринництві

Biochemistry in animal husbandry

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

 

ОР «Бакалавр»

Доцент Поліщук В.М.

Vitalii Polishchuk, PhD of agricultural sciences, associate professor

Біохімія гідробіонтів

Biochemistry of hydrobionts

"Водні біоресурси та аквакультура"

 

ОР «Бакалавр»

Доцент Пономаренко Н.В.

Natalia Ponomarenko, PhD of agricultural sciences, associate professor

Біохімія м'яса, молока, їх продуктів та кормів

Biochemistry of meat, milk, their products and feed

"Харчові технології"

 

 

 

ОР «Бакалавр»

Асистент Поліщук С.А.

Svitlana Polishchuk, PhD of agricultural sciences, assistant professor

Органічна хімія

Organic Chemistry

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

 

ОР «Бакалавр»

Профессор Цехмістренко С.І.

Svitlana Tsekhmistrenko, Doctor of Agricultural Sciences, professor

Хімія з основнами біогеохімії

Chemistry with basic biogeochemistry

"Агрономія"

 

 

ОР «Бакалавр»

Доцент Цехмістренко О.С.

Oksana Tsekhmistrenko, PhD of agricultural sciences, associate professor

Хімія

Chemistry

"Харчові технології"

 

 

ОР «Бакалавр»

Доцент Селезньова О.О.

Alexandra Selezneva, PhD of agricultural sciences, assistant professor

Біонерганічна хімія

Bio inorganic chemistry

"Ветеринарна медицина"

 

OP «Магістр»

Доцент Поліщук В.М.

Vitalii Polishchuk, PhD of agricultural sciences, associate professor

Неорганічна хімія

Inorganic chemistry

"Садово-паркове господарство"

 

ОР «Бакалавр»

Асистент Гаюк Н.В.

Nadia Gayuk, assistant professor

Неорганічна та аналітична хімія

Inorganic and analytical chemistry

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

 

ОР «Бакалавр»

Асистент Роль Н.В.

Natalia Rol’, assistant professor