Дисципліни | Кафедри інформаційних систем і технологій

Біржова електронна комерція

Економіко-математичне моделювання

Економічна інформатика

Електронне врядування

Інфоорм. системи та технології

Інфоорм. системи та технології в обліку

Інформаційні системи та технології

Інфор.системи і технології на підприємстві

Інформ системи і технології в управлінні організації та ЗЕД

Інформ.системи і технології у фінансах

Інформаційні технології у ветеринарній медицині

Інформатика

Інформатика і програмування

Інформатика і системологія

Інформаційні технології

Комп’ютерна техніка та інформаційні технології

Комп’ютерний аудит

Математичне моделювання в розробках на ЕОМ

Методи обробки інформації та прогнозування

Моделювання в управлінні соціоекономічних систем

Моделювання економічних систем

Обчислювальна техніка і основи програмування

Обчислювальна техніка та програмування

Основи інформатики

Перекладацькі та комп’ютерна лексикологія

Сучасні інформаційні технології у науковому дослідженні

Технологічна підтримка освітнього процесу у висщій школі

Управління інформаційними системами в аналізі і аудиті