Дисципліни | Кафедри іноземних мов

Основною метою освітнього процесу є підготовка компетентних фахівців для аграрної галузі, конкурентоспроможної на внутрішньому і міжнародному ринку праці. НПП кафедри викладають на різних факультетах нашого університету наступні дисципліни:

- Іноземна мова за професійним спрямуванням.

- Ділова англійська мова.

- Англійська термінологія в аграрній сфері.

- Латинська мова для студентів напряму підготовки «правознавство».

- Латинська мова для студентів напряму підготовки «філологія».

- Практичний курс другої іноземної мови (німецька, французька, китайська) та переклад. (Китайська мова вивчається з 2010 року).

 - Третя іноземна мова (німецька, французька).

- Іноземна мова за професійним спрямуванням для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.