Дисципліни | Кафедри романо-германської філології та перекладу

 1. Практична граматика першої іноземної мови (англійська)
 2. Практичний курс першої іноземної мови (англійська)
 3. Практична фонетика першої іноземної мови (англійська)
 4. Порівняльна лексикологія  І-ої іноземної мови (англійська та  українська мови)
 5. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (англійська)         
 6. Вступ до перекладознавства та англійської аграрної термінології
 7. Практика письмового та усного перекладу  
 8. Практичний курс другої іноземної мови (французька)
 9. Історія основної іноземної мови (англійська)
 10.  Основи послідовного перекладу та техніки нотування
 11. Теорія перекладу 
 12. Переклад  технічних текстів (для письмового перекладу)
 13.  Методика викладання іноземної мови
 14.  Редагування перекладів
 15. Порівняльна граматика  І-ої іноземної мови (англійська та  українська мови)
 16. Стилістика  І-ої іноземної мови (англійська)
 17. Англійська фахова  термінологія
 18. Ділова іноземна мова (англійська)
 19.  Іноземна мова професійного спрямування (англійська)