Дисципліни | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Викладачі кафедри забезпечують навчання студентів усіх напрямів підготовки, а також аспірантів, сприяють оволодінню ними змістом таких навчальних дисциплін: «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова у діловому спілкуванні», «Історія зарубіжної літератури», «Література Англії та США (англомовний курс)», «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Риторика», «Психологія», «Педагогіка і методика викладання юридичних наук», «Сучасні методи викладання у вищій школі», «Психолого-педагогічні студії», «Українська література», «Практична стилістика української мови і культури мовлення», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».