Дисципліни | Кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять заняття зі студентами ОС «Бакалавр» факультетів:

Біолого-технологічного:

 • годівля тварин
 • виробництво кормів і кормових добавок
 • основи фахової діяльності
 • зберігання та контроль якості кормів
 • вступ до фаху

Екологічного:

 • годівля риб

Ветеринарної медицини:

 • годівля тварин

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять заняття зі студентами ОС «Магістр» факультетів:

Біолого-технологічного:

 • технологія комбікормового виробництва
 • годівля високопродуктивних тварин
 • біологія живлення тварин
 • трофічна безпека та якість кормів
 • екологічна мікологія і токсикологія кормів
 • організація бізнесу у кормозабезпеченні та годівлі тварин
 • новітні методи дослідження в годівлі тварин

The academic staff of the Department teach the courses:

1. qualifying level of training “Bachelor”: Faculty of Biotechnological

 • Animal feeding
 • Production of feed and feed additives
 •  Basis of professional activity
 • Storage and quality control of feed 
 • Introduction to thespecialization 

Water bio-resources and aquaculture Faculty

 • Fish feeding

Faculty of Veterinary Medicine

 • Animal feeding

2. Qualifying training level of “Master”: Faculty of Biotechnological:

 • Technology of mixed feed production
 • Highly productive animal feeding
 •  Animal nutrition biology
 • Trophic safety, ecological mycology and feed toxicity
 • Еcological mycology and toxicology of feed
 • Business organization in fodder providing and animal feeding
 • The newest research methods in animal feeding