Дисципліни | Кафедри технології виробництва молока і м’яса

Кафедра технології виробництва молока і м’яса є багатовекторною, виключно технологічною як у навчально-методичній, так і в науково-дослідній роботі. Кафедра має достатній навчально-методичний і науково-виробничий потенціал для висококваліфікованої підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» освітніх рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на засадах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу з таких дисципліни:

• ОР «магістр» – «Інноваційні технології виробництва молока»

«Інноваційні технології виробництва м’яса»,

«Етологія сільськогосподарських тварин»,

«Моделювання технологічних процесів у тваринництві»,

«Спеціалізоване м’ясне скотарство»

«Адаптивні технології у тваринництві та отримання органічної продукції»,

«Управління молочним стадом і новітні технології доїння корів на сучасних фермах»,

«Організація та управління виробництвом яловичини на сучасних фермах»,

«Програмне управління процесами в галузі»;

• ОР «бакалавр» – «Технологія виробництва молока і яловичини»

«Технологія виробництва продукції вівчарства»,

«Технологія виробництва продукції козівництва»,

«Технологія виробництва продукції бджільництва»,

«Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва»

«Конярство»,

«Новітні технології машинного доїння тварин»,

«М’ясне скотарство»,

«Основи тваринництва»,

ОНР «доктор філософії» –  «Моделювання і планування експерименту у тваринництві»

«Оптимізація технологій у тваринництві»,

«Сучасні методи розроблення і використання ефективних технологій виробництва і переробки продукції скотарства»,

«Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві».