ENG | УКР |

Кафедра мовної підготовки

 

Рудакова Тетяна Миколаївна, кандидат філол. наук, доцент

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію з української мови – «10.02.01» на тему: «Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Напрями дослідження: порівняльна лексикологія української та англійської мов, інноватика у викладанні української мови як іноземної

Автор 23 наукових статей, а також науково-методичної літератури:

- навчальний посібник „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія” – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 414 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9508 від 14.10.2010 р.)
- навчально-методичний посібник „Мовностилістичні особливості наукового стилю української мови: основні вимоги до написання та оформлення науково-дослідних робіт студентів” , Краматорськ, 2010.
- „Українська мова за професійним спрямуванням : робочий зошит для студентів економічного факультету”, Біла Церква, 2015.
-  „Методичні вказівки для підготовки до атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою”,  Біла Церква, 2017.

Реєстраційний номер в науково-метричній науковій базі ORCID: orcid.org/0000-0002-4356-8769.

Викладає дисципліни: українська мова  (за професійним спрямуванням), іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).


Будугай Ольга Дмитрівна, кандидат філол. наук, доцент

Закінчила Запорізький ДУ («Французька і німецька мови»), Бердянський ДПІ («Укр. мова і література»), Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди («Німецька мова, зарубіжна література. Має понад 65 публікацій у фахових виданнях України, Росії, Болгарії, ФРН.

Пише художні, публіцистичні твори; проводить літературно-мистецькі заходи з творчою студентською молоддю. Бере участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. У 2017 р. стала ініціатором і контактною особою угоди про співпрацю між Факультетом права та лінгвістики БНАУ та НУНО (Німецько-українським науковим Об’єднанням ім. Юрія Бойка-Блохина в Мюнхені на чолі з Президентом, доктором філософії, почесним академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШУ), членом-кореспондентом Української вільної академії наук (УВАН) у Нью-Йорку, лауреатом премії фонду ім. Т. Шевченка, професором Дариною Блохин). У 2017 р. отримала сертифікат про закінчення інтенсивного курсу з методики викладання французької мови, організованого Федерацією Обмінів Франція-Україна (FEFU), Асоціацією Французької мови як іноземної Франція-Україна (l’Association FLE France Ukraine).

Напрям наукової діяльності: літературознавство, міфологія, фольклористика, лінгвістика, філософія мови.

Викладає дисципліни: «Французька мова», «Німецька мова», «Українська мова як іноземна»


Тихонова Оксана Федорівна, кандидат філол. наук


Будугай Андрій Олександрович, асистент


Димань Наталія Олегівна, асистент