Конкурс на найкраще есе присвяченим подіям Великого терору

15
червня

Оголошується конкурс на найкраще есе присвяченим подіям
Великого терору та іншим злочинам комуністичного тоталітарного режиму,
вчиненим протягом 1917-1991 років

 

Вимоги до есе:

  • Творчі роботи студентів мають бути виконаними з дотриманням особливостей літературного жанру есе.
  • Есе має бути написане українською мовою, текст друкується шрифтом Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 без відступів, з одного боку аркуша формату А-4. Прізвище, ініціали автора, курс, факультет розміщуються ліворуч сторінки, курсивом. Назва есе по середині рядка заглавними літерами.

Обсяг есе – 2-3 сторінки. Орієнтовні напрями у висвітленні подій:

  • політичні репресії в Україні 1937-1938 рр.;
  • депортування українців;
  • репресії письменників та науковців;
  • упереджене ставлення до громадян українського походження;
  • голодомори.

Студент може обрати довільно тематику, керуючись лише загальною темою конкурсу.

Написану творчу роботу куратори груп передають безпосередньо до розгляду комісії конкурсу (кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін) не пізніше 15 червня 2018 р.

 

Відзначення переможців конкурсу

Переможців конкурсу буде обрано не пізніше 25 липня 2018 р. Найкращі есе будуть відзначені грамотами та дипломами, виставлені на сайт університету та опубліковані в університетській газеті.