Міжнародна діяльність | Кафедри іноземних мов

Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних завдань кафедри. Без активної участі в міжнародній діяльності, науково-освітнього співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами неможливо досягти сучасного рівня якості освіти.
При координації та підтримки міжнародного відділу, адміністрації університету кафедра іноземних мов виконує такі завдання:
1) Створення можливостей для професорсько-викладацького складу і студентів постійно вдосконалювати вивчення іноземних мов.
- Шмирова О.В., викладає курс інтенсивної англійської мови для професорсько-викладацького складу.
2) Пошук міжнародних програм, грантів і проектів, підготовка документів, щодо реалізації проектів і грантів.
- Рєзнік В. Грант для випробувального терміну навчання з Інститутом Гете, Семінар DSE 2.2 Lehrerlernen Mehr Deutsch. Німеччина 02,07. – 15.07. 2006.
- Рєзнік В. Грант для підготовки випробувального терміну від Гете інституту Семінар L 2.1 Von Leipzig пасьянс München: Zwei Freistaaten. Німеччина 10,06. – 23.06.2012.
- Куліш О.В., Боньковський О.А. Договір про співпрацю з університетом Шу-Де (Тайвань) – обмін студентами, програмами, визнання подвійних дипломів. 2014-2015.
3) Налагодження та підтримка прямих контактів із зарубіжними колегами для реалізації спільних проектів та інших видів співробітництва.
4) Робота з реалізації програми подвійних дипломів.
5) Підготовка викладачів і студентів до міжнародної мобільності.
6) Проведення комплексної навчально-методичної підготовки для навчання іноземних студентів, розробка і впровадження навчальних дисциплін англійською мовою.
7) Публікація результатів досліджень в загальновизнаних зарубіжних фахових виданнях.
8) Організація спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тощо.
Головною особливістю роботи кафедри є викладання китайської мови, яка викладається з 2010 року. Завдяки підписаному договору з Університетом Шу-де (Тайвань) чотири наших студенти отримали можливість навчатися там, щоб отримати ступінь магістра та ступінь бакалавра в системі управління і банківської діяльності.
Щорічно кафедра іноземних мов організує культурні заходи, присвячені дню китайської мови і культури. Багато китайських студентів беруть участь у різноманітних освітніх заходах. Так, в листопаді 2015 року, ми зустрілися з Директором Інституту Конфуція Київського національного університету Лі Хон. Лі Хон закликала наших студентів брати активну участь в різних конкурсах, і запропонувала давати уроки китайської мови носіями мови – китайськими викладачами і студентами. Активна співпраця з Інститутом Конфуція дає великі можливості отримати гранти для навчання в Китаї.
У травні 2017 р. доцент кафедри іноземних мов Будугай О.Д. виступила ініціатором і контактною особою угоди про співпрацю між факультетом права та лінгвістики БНАУ на чолі з деканом, доцентом Валентиною Дмитрівною Борщовецькою та НУНО (Німецько-українським науковим Об’єднанням ім. Юрія Бойка-Блохина в Мюнхені на чолі з Президентом, доктором філософії, почесним академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШУ), членом-кореспондентом Української вільної академії наук (УВАН) у Нью-Йорку, лауреатом премії фонду ім. Т. Шевченка, професором Дариною Дмитрівною Блохин).