Міжнародна конференція «International Cooperation of Universities in the Area of Lifelong Learning» (Польща)

 

Представники Білоцерківського національного аграрного університету: проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, доктор. с.-г. наук, професор Т.М. Димань, завідувач кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, канд. с.-г. наук М.Б. Грабовський, доцент кафедри садово-паркового господарства, канд. с.-г. наук О. Г. Олешко взяли участь у міжнародній конференції «International Cooperation of Universities in the Area of Lifelong Learning». Конференція проходила з 12 до 13 квітня у Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB), м. Познань (Польща). В конференції прийняли участь 80 учасників з 17 університетів світу.

Метою конференцію було:

  • забезпечити можливість для учасників встановити контакти та партнерські відносини з університетами Європи, Азії та Африки;

  • ознайомити учасників з результатами проекту KIPAM

  • знайти партнерів для міжнародних проектів, зокрема проектів, що фінансуються ЄС у сфері навчання протягом життя (lifelong learning).

На конференції було представлено Білоцерківський національний аграрний університет та умови навчання в ньому. Участь у конференції сприяла поширенню партнерських зв’язків Білоцерківського національного аграрного університету з іншими навчальними закладами, отримана під час проведення конференції інформація буде активно застосовуватися у навчальному процесі БНАУ.