На сторожі здоров’я і життя людей: усе про гриби! Вийшов з друку навчальний посібник наших колег «Гігієна грибів і продуктів їх переробки»

 

Нещодавно вийшов з друку навчальний посібник «Гігієна грибів і продуктів їх переробки», рекомендований науково-методичною підкомісією 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Автори: Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, І.В. Яценко, В.В. Сахнюк, Л.М. Богатко.

У навчальному посібнику висвітлені питання гігієни грибів дикорослих та культивованих. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та гігієнічним вимогам, направленим на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах вирощування, виробництва, переробки, транспортування, приймання, зберігання й реалізації грибів у торговій мережі та на агропромислових ринках України. Авторами подано класифікацію грибів, гігієнічні вимоги до їх культивування, проведення ветеринарно-санітарної експертизи грибів. Важливим є розділи щодо контролювання показників безпечності та якості грибів і продуктів переробки згідно з вимогами міжнародного та національного законодавства.

Навчальний посібник підготовлено для фахівців та студентів ОР «Магістр» вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальностями «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та «Ветеринарна медицина», слухачів післядипломної освіти, практикуючих лікарів ветеринарної медицини, які здійснюють державний контроль за безпечністю харчових продуктів.

 

Н. Букалова, доцент каф. ветсанекспертизи, гігієни продуктів тваринництва
та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського