Набуття практичних навиків діагностичних досліджень студентами 1-го року магістратури ФВМ

 

Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки передбачає вивчення найпоширеніших захворювань сільськогосподарських тварин та птиці різної етіології та набуття навиків діагностики за морфологічними ознаками, ознайомлення з основами судово-ветеринарної медицини, оформлення відповідної документації за курсом «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина».

Під час проведення практичних занять, студенти магістратури вчаться використовувати комплекс знань з ветеринарної медицини і спеціальних методів дослідження, як науково-прикладних доказів для вирішення конкретних завдань судово-ветеринарної експертизи, та методи патоморфологічних досліджень у діагностиці захворювань тварин різних видів з наступним оформленням документації.

 

Утеченко М.В., доцент кафедри ветсанекспертизи,
гігієни продуктів тваринництва та пат анатомії імені Й.С. Загаєвського