Наукова діяльність | Кафедри цивільно-правових дисциплін

З моменту заснування кафедри цивільно-правових дисциплін співробітники кафедри обрали основним напрямом наукової роботи тему: «Земля як об’єкт сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності: питання правового регулювання, фінансування, практичного застосування»

За час існування кафедри викладачами кафедри захищені: одна докторська дисертація (Сальман І.Ю.), п’ять кандидатські дисертації з юридичних наук (Єфремова І.І, Пахомова А.О., Настіна О.І., Ломакіна І.Ю., Кузьменко Я.П.).

Членами кафедри ведуться активні наукові дослідження за темами «Проблеми реалізації цивільно-правових норм та захисту приватних прав та інтересів в Україні» (к.ю.н., доцент І.І. Єфремова), «Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України» (к.ю.н., доцент Пахомова А.О.), «Питання власності на землю» (к.ю.н., доцент Настіна О.І.), «Правове регулювання трудових відносин в аграрному секторі виробництва України» (к.ю.н., доцент Ломакіна І.Ю.), «Сучасні проблеми правового регулювання водокористування та надрокористування, охорона земель» (к.ю.н. Обіюх Н.М.) затвердженими у плані НДР кафедри на 2014-2020 рр.

Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний та науковий рівень, беручи активну участь у міжнародних та державних конференціях, семінарах, круглих столах. Проходять міжнародні стажування в тому числі в рамках проекту ТЕМПУС-ТАСІС.

Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференції викладачів кафедри. В цілому, за час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено понад 70 публікацій, серед яких 2 монографії, 4 підручника та навчальних посібників, один з яких вийшов під грифом Міністерства освіти та науки України, щ два під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства, публікацій у виданнях іноземних держав (Europeanjournaloflawandpoliticalsciences, Австрія; ModernScience, Чехія )віднесені до наукометричних бази IndexCopernicus та GoogleScholar.

Зв’язок науки, навчального процесу і практики забезпечується, перш за все, завдяки здійсненню НПП кафедри крім наукової ще і практичної діяльності у сфері надання юридичних консультацій фізичним та юридичним особам.

Кожні три роки на базі кафедри Цивільно-правових дисциплін проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Механізм захисту прав людини в умовах евроінтеграції»