Наукова діяльність | Кафедри екології та біотехнології

  

   Кафедра екології та біотехнології займається створенням біологічних технологій конструювання препаратів біологічно активних речовин для профілактики та лікування хвороб сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності; створенням сучасних біотехнологій для утилізації органічних відходів з отриманням екологічно-безпечних продуктів та забезпечення екологічного благополуччя.

Результати науково-дослідної роботи:

ТУ – 25 шт.

ДСТУ – 38 шт.

Патенти – 29 шт.

Рекомендації виробництву – 4шт.

За останній період виконано:

- підготовлена та проведено захист дисертаційної робота Мельниченко Ю.О. “Біотехнологія одержання пробіотичної добавки та її використання за вирощування курчат-бройлерів” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія, яка є фрагментом науково-дослідної роботи НДІ екології та біотехнології БНАУ з тематики: «Вивчення інтерфероногенних та імуномодулювальних властивостей потенційних про біотичних препаратів»; 

- розроблено нові наукові підходи до конструювання багатофункціональних пробіотичних добавок, проаналізовано дані вивчення ефективних властивостей відібраних штамів мікроорганізмів для створення перспективних добавок-імунобіотиків. На основі отриманих результатів досліджень одержано добавки Лактокас та Пробіфід, розроблені та затверджені настанови по їх застосуванню, де регламентовано дозування цих добавок, терміни використання та викладена методологія проведення досліджень, необхідних для ефективної реалізації потенціалу біологічних властивостей птиці;

   Розробляються методи корекції складу субстрату для вермікультивування за утилізації органічних відходів тваринного та рослинного походження.

   Фахові публікації у зарубіжних виданнях:

   

     1. THE INFLUENCE OF CELL WALL PROPERTIES OF LACTOBACILLI AND BIFIDOBACTERIA  R. V. Bubnov M. Y. Spivak V. V. Mokrozub, L. M. Lazarenko, L. P. Babenko, Y. O. Melnichenko, N. V. Boyko, O. M. Demchenko, P. M. Lytvyn

Дата публикации

2015/11

Материалы конференции

23rd United European Gastroenterology Week

Страницы

P1629

Издатель

United European Gastroenterology Ueg Week

 

   2. Technology of constructing membrane device of module type for lowmolecular connection ultrafiltrating

В.Г. Герасименко, В.С. Бітюцький, О.М. Мельниченко, П.І. Веред

Дата публикации

2005

Материалы конференции

VII Intern. Conference of Young Scientists/ TF, CUA. – Prague

Страницы

P42-44

Издатель

TF, CUA. – Prague