Наукова діяльність | Кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Основні напрями наукової діяльності

Сфера наукових інтересів кафедри: фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи.

Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри виконуються з урахуванням основних напрямів фінансової політики держави і стосуються удосконалення функціонування державних та місцевих фінансів, впливу бюджетної політики на економічний розвиток регіонів та держави, розробки заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, удосконалення фінансового механізму функціонування підприємств, фінансових установ тощо.

 

На кафедрі зареєстровано Проект фундаментального дослідження, що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту: Розробити наукові засади забезпечення конкурентоспроможності агропродовольчих ланцюгів на принципах сталості та інноваційності

 

 

 

Науковцями кафедри проводяться дослідження за науковою темою:

Тема

Підстава для проведення (№ держреєстрації)

Поча-ток

Закін-чення

Керівник/відповідальний виконавець

Очікувані результати

1.

Удосконалення економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами

0113U000903

03.13

12.17

проф.

Варченко О.М.

Вивчити теоретичні засади розвитку економічних взаємовідносин між виробниками сільськогосподарської продукції та переробними підприємствами; виявити сутність економічних відносин, фактори їх формування та показники ефективності; виявити особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на формування економічних взаємовідносин у цій сфері економіки; дати комплексну оцінку виробництва і переробки сільськогосподарської продукії, виявити основні фактори, що стримують формування збалансованого механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання; дослідити організаційно-економічні взаємовідносини між суб’єктами та визначити складові та умови, направлені на підвищення їх конкурентоспроможності. Проміжний звіт.

2.

Розвиток організаційно-економічних засад функціонування здобутої інфраструктури ринку агропромислової продукції

0113U000904

03.13

12.17

проф.

Варченко О.М.

Проаналізувати та систематизувати складові організаційно-економічного забезпечення системи збуту сільськогосподарської продукції та виділити фактори, що впливають на її ефективність.

Узагальнити зарубіжний досвід організації збуту сільськогосподарської продукції та розробити пропозиції щодо можливого адаптування його до вітчизняних умов.

Проаналізувати сучасну структуру сільськогосподарського виробництва, встановити шляхи формування основних каналів збуту продукції та дати оцінку їхньої ефективності.

Буде підготовлено проміжний звіт.

 

3.

Організаційно-економічний механізм відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства

0115U005329

05.15

12.19

проф.

Варченко О.М.

Систематизувати чинники, що впливають на розвиток відтворювального процесу в сільськогосподарських підприємствах та дати оцінку їх впливу на формування й відтворення матеріально-технічних ресурсів; Підготувати проміжний звіт.

4.

Ефективність формування та використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

0115U005330

05.15

12.19

проф.

Варченко О.М.

 

Уточнити та доповнити понятійний апарат, що відноситься до категорії «матеріально-технічна база сільськогосподарського виро- бництва»; уточнити теоретичні, методичні і практичні положення з формування та використання МТБ та обґрунтувати напрями її розвитку шляхом використання інноваційних розробок; провести емпіричний аналіз стану матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств; Підготувати проміжний звіт.

 

Участь у міжнародних наукових проектах

№ 

ПІБ виконавців

Назва гранту

1.

Варченко Ольга Миронівна

TheUnited States Department of Agriculture (USDA) Faculty Exchange Program (FEP) – 2015.

2.

Варченко Ольга Миронівна

EU Tempus-Tacis Project (CD-27264 -2006). – Concept of the sustainable development in the training of agricultural specialists – (2007–2009).

3.

Варченко Ольга Миронівна

PARCECO-ACCES french-ukrainian bilateral programme:
– Sociology and economic activity. Cooperative movement, unknown side - (2010). The monograph «Agricultural cooperation: foreign experience and perspectives of its implementation into the Ukrainian practice» was edited as a result of this project;

– Study of French experience in the activity of agricultural inter-professional organizations – (2012) (together with the National academy of sciences of Ukraine).

4.

Шаціло Надія Іванівна

Німецька служба академічних обмінів DAAD (Deutscher AkademischerAustauschdienst)

Гіссенский університет ім. Юстуса Лібіха (Justus-Liebig-Universität Gießen)

5.

Рудич Оксана Олександрівна

Німецька служба академічних обмінів DAAD (Deutscher AkademischerAustauschdienst)

Гіссенский університет ім. Юстуса Лібіха (Justus-Liebig-Universität Gießen)