Наукова діяльність | Кафедри гігієни тварин та основ санітарії

1.  Проведення господарсько – договірної тематики:

* Госпдоговірна угода на суму 10000,0 гривень за темою: «Аналіз та оптимізація зоогігієнічних параметрів технології виробництва продукції тваринництва в ТОВ «Чорнобайпродсервіс» ( Малина В.В., Лясота В.П., Балацький Ю.О.).

2. Укладання договорів про творчу науково-технічну співпрацю з зарубіжними організаціями:

  * «Договор о творческом сотрудничестве между Белоцерковским национальным аграрным университетом (Украина), Харьковской государственной зооветеринарной академией (Украина) и Белорусской государственной сельскохозяйственной академией (Республика Беларусь)»    ( Малина В.В., Лясота В.П., Балацький Ю.О.).

3. Укладання договорів про творчу науково-технічну співпрацю з науковими, освітніми та виробничими установами.

в межах України:

* ПП «Біотехнологія України - Центр» м. Ладижин Вінницької області (Лясота В.П., Малина В.В., Гришко В.А);* Харківська Державна зооветеринарна академія (Лясота В.П., Малина В.В., Гришко В.А);

* НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Лясота В.П., Малина В.В., Гришко В.А., Балацький Ю.О.);

* Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин між ТОВ «Чорнобайпродсервіс» м. Чорнобай Черкаської області та Білоцерківським національним аграрним університетом ( Малина В.В., Лясота В.П., Балацький Ю.О.). Сторони зобов’язуються співпрацювати по завданню: «Впровадження у виробництво науково-технічних розробок кафедри гігієни тварин та основ санітарії Білоцерківського НАУ»;

* ФГ «Клевань» Черкаська область, Жашківський район, с. Кривчунка;

* ФОП «Хоменко» м. Миронівка, Київська  область;

* НП «Сімол» смт. Рокитне, Київська  область;

* МПЗ «Баварія» Київська область, Білоцерківський район, с. Фурси;

* Селянсько фермерське господарство «Земля і воля» Київська область, Васильківський район, с. Барахти.

4. Захищено дисертації:

Кандидатські:

−  Лясота В.П. У 1991 році захистив кандидатську  дисертацію за темою: «Гомотин – стимулятор резистентности и продуктивности свиней» та здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія та імунологія.

− Малина В.В.  у 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою  «Технологія отримання гомотину та вивчення його біологічних властивостей» та здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.12 − біотехнологія.

 − Гришко В.А. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою  : «Використання імуностимулюючих препаратів для підвищення природної резистентності та профілактики стресів у поросят» та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

− Терешко Б.М. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Гігієнічне обґрунтування використання пробіотику Протекто-актив при вирощуванні телят» та здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

− Бондаренко Л.В. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Гігієнічне обґрунтування використання пробіотику Протекто-актив при вирощуванні молодняку свиней» та здобула науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

− Лобко В.В. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Гігієнічна оцінка впливу пребіотику Біо-актив на природну резистентність і продуктивність кролів» та здобув  науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

−  Балацький Ю.О. У  2015 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Експерементальне обгрунтуання застосування Геоциду для санацій приміщень при утриманні свиней» та здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

 

 

Докторські:

Нікітенко А.М. У 1990 році  захистив докторську дисертацію за темою: “Роль иммуномодуляторов в коррекции иммунобиологической реактивности и в профилактике гемобластозов животных” та здобув науковий ступінь доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія та імунологія.

Лясота В.П. У 2004 році захистив докторську дисертацію за темою: «Обґрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів» та здобув науковий ступінь доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія. 

 

5. Прийняття участі у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій ДАК МОН України:

* Д 27.821. 01 Білоцерківський НАУ ( Малина В.В. Член ради, вчений секретар);

* Д 26.004.12 НУБіП (Лясота В.П. Член ради, голова фахової комісії);

* Д 55.859.04 Сумський НАУ. (Лясота В.П. Член ради).

 

6. Наукове керівництво / консультація:

    − аспірантом, здобувачем (за рік)

    − докторантом, здобувачем (за рік)

7. Рецезії, відзиви, опонування:

  − рецезія наукових  рекомендацій

  − рецензія на план кандидатської дисертації

  − рецензія на план докторської

  − рецензія на монографію

  − рецензування робіт МАН

  − участь у роботі комісії МАН

         − консультування робіт МАН

    Відзив на автореферат:

− канд. дисертації

− докторської

8. Державні нагороди.

   1.  За розробку імуномодолюючих препаратів: КАФІ; МОБЕС; ГОМОТИН; ФЕРАМІН; КАМІЗОЛ   проф. Нікітенко А.М., доц. Малина В.В. та доц. Лясота В.П.) нагороджені «ДИПЛОМОМ» Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки.