Наукова діяльність | Кафедри хімії

Основні напрями наукової діяльності

Участь у наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах

У 2009 році на базі кафедри органічної та біологічної хімії проведена Міжнародна науково-практична конференція „БІОХІМІЯ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ БІОЛОГІЇ, ВЕТЕРИНАРІЇ ТА ТВАРИННИЦТВА” присвяченої 80-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, академіка УАН, Нью-Йоркської АН і Російської АВН Олексія Івановича Кононського.

Публікації співробітників кафедри у журналах, які входять до міжнародної науковометричної бази Scopus:

  1. Цехмістренко С.І. Антиоксидантний статус тканин печінки і підшлункової залози перепелів та його зміни при додаванні до корму зерна амаранту / С.І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко, О.М. Чубар // Укр. біохім. журн., 2006. – Т. 76 № 2. – С. 91–97.
  2. Цехмістренко С.І. Вільнорадикальні процеси та антиоксидантний статус у тканинах травних залоз перепелів у постнатальному періоді онтогенезу та їх корекція зерном амаранту / С.І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко, О.М. Чубар // Укр. біохім. журн., 2006. – Т. 78 № 2. – С. 71–76.
  3. Цехмістренко С.І. Вплив додавання до раціону перепелів зерна амаранту на ліпідний склад тканин підшлункової залози, скелетних м'язів та жовтка яєць /С.І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко // Укр. біохім. журн., 2007. – Т. 79. № 4. – С. 110–113.
  4. Цехмістренко С.І. Вікові особливості функціонування системи антиоксидантного захисту крові страусів  / С.І. Цехмістренко, В.М. Поліщук // Укр. біохім. журн., 2010. – Т. 82. № 5. – С. 92–97.
  5. Цехмістренко С.І. Склад ліпідів та їх пероксидне окиснення у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів у разі згодовування насіння амаратну / С.І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко // Укр. біохім. журн., 2013. – Т. 85. № 2. – С. 84–92.
  6. Burlaka A. Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiation // A Burlaka, O. Tsybulin, E. Sidorik, S. Lukin, V. Polishuk, S. Tsehmistrenko, I. Yakymenko // Exp. Oncol. – 2013. – 35, №3.– P. 219–225.