Наукова діяльність | Кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва

Науково-педагогічні працівники кафедри плідно займаються науковою роботою, беруть учать у  державних та міжнародних конференціях, є співавторами низки навчальних посібників та підручників, залучаються в якості рецензентів та опонентів при захисті дисертацій.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у державних та міжнародних конференціях (Словацька республіка, Польща), мають праці у виданнях іноземних держав, працюють  над написанням статей до  видань, внесених до  міжнародних науково-метричних баз SCOPUS, WeB of  SINCE, Index Copernicus , тощо.

З 2016 році на кафедрі створена та активно діє студентська наукова лабораторія «Правові основи  децентралізації», яку очолює   Ковальчук І.В. Усі викладачі кафедри працюють по напрямкам (секторам) лабораторії, допомагають студентам у написанні ними статей у фахових виданнях,  готують їх до участі у міжнародних  та державних конференціях.

В рамках лабораторії викладачі кафедри організовують круглі столи, виїзні засідання, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, активно залучаючи до них студентство та представників громадськості.

________________________________________________________________________________________

У приміщенні Білоцерківської міської ради викладачі кафедри організували зустріч наших студентів-правознавців з представниками Білоцерківської міської ради. До обговорення реального стану та перспектив створення Білоцерківської територіальної об’єднаної громади були залучені: голова Київської обласної ради VI скликання Микола Вікторович Бабенко, заступник міського голови Валерій Володимирович Гнатюк та начальник юридичного управління міської ради Сергій Олександрович Постівий.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад.

Багато уваги приділялося обговоренню норми Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що стосується якості та доступності публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, які не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання. Важливо зазначити, що Закон передбачає, що адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру.