Наукова діяльність | Кафедри менеджменту

23 листопада 2017 року викладачі та аспіранти кафедри менеджменту, а також студенти магістратури взяли активну учать у державній науково-практичній конференції «Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери», яка щороку проводиться в Білоцерківському НАУ. Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки нині важливо чітко окреслити стратегічні пріоритети, визначити шляхи та кроки у напрямку до стабільного розвитку агросфери. Конференція пройшла на високому науково-теоретичному рівні, з дискусіями, полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, студентської молоді, так і науково-педагогічних працівників. Ряд доповідей були представлені англійською мовою. У наукових доповідях розглядалися актуальні проблеми раціонального землекористування у сільському господарстві, формування та реалізації стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, питання еколого-економічного механізму державного управління земельними ресурсами, проблеми формування людського капіталу в контексті реформування сільських громад. Жваву дискусію викликало питання можливості використання в Україні найбільш розповсюджених кількісних моделей прогнозування банкрутства та ефективного використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Найцікавішою студентською доповіддю була визнана доповідь студентки магістратури Корбут Юлії на тему «Надання якісних адміністративних послуг як невід’ємна складова позитивного іміджу органів влади». Науково-педагогічні працівники та студентська молодь продемонстрували чудове володіння матеріалом, що свідчить про проведення серйозних наукових досліджень та ґрунтовну підготовку до науково-практичної конференції.