Наукова діяльність | Кафедри публічно-правових дисциплін

Наукова робота

Науково-педагогічні працівники кафедри плідно займаються науковою роботою, беруть учать у  державних та міжнародних конференціях, є співавторами низки навчальних посібників та підручників, залучаються в якості рецензентів та опонентів при захисті дисертацій.

Викладачі кафедри беруть участь в науково-практичних конференціях державного та міжнародного рівнів, практичних семінарах, конференціях щодо підвищення викладацької майстерності. Проходь стажування в умовах виробництва, та закордоном. Працюють  над написанням статей до  видань, внесених до  міжнародних науково-метричних баз SCOPUS, WeB of  SINCE, Index Copernicus.

З 2016 році на кафедрі створена та активно діє студентська наукова лабораторія.

Усі викладачі кафедри працюють по напрямкам (секторам) лабораторії, допомагають студентам у написанні ними статей у фахових виданнях,  готують їх до участі у міжнародних  та державних конференціях.

В рамках лабораторії викладачі кафедри організовують круглі столи, виїзні засідання, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, активно залучаючи до них студентство та представників громадськості.

Крім вищевикладеного  викладачі кафедри працюють над розробкою комплексних тем пов'язаних з дисертаційним дослідженням.

  1. Зав. кафедри  Сокиринська О.А., здійснює розробку комплексної теми: «Теоретичні основи криміналістичного слідознавства».
  2. Доцент кафедри Щериця С.І., здійснює розробку комплексної теми: «Дія кримінального процесуального закону».
  3. Доцент кафедри Кравцова К.М., здійснює розробку комплексної теми: Адміністративно-правове регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України»,
  4. Доцент кафедри Мохонько О.О., здійснює розробку комплексної теми: «Реалізація принципу змагальності сторін в кримінальному процесі України».
  5. Ст. викладач кафедри Самойлович А.А., здійснює розробку комплексної теми: «Адміністративно-правове регулювання галузі рослинництва».

У своїй діяльності науково-педагогічний персонал кафедри працює над удосконаленням  тестових завдань, завдань для самостійної роботи студентів, практичних та ситуаційних задач з дисциплін, що викладаються,  відповідно до змін у законодавстві, залучають та готують студентів до участі у конференціях державного та міжнародного рівня.