Наукова діяльність | Кафедри романо-германської філології та перекладу

Наукова діяльність кафедри романо-германської філології та перекладу

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є здійснення наукових досліджень за науковою темою кафедри «Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови в системі неперервної освіти». Наукові думки, спостереження, доробки науково-педагогічних працівників кафедри постійно обговорюються на науково-методичних семінарах та круглих столах кафедри, щорічних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри представили результати своїх наукових досліджень, виступивши з доповідями на престижних міжнародних наукових конференціях у Канаді (Н.С. Щаслива), Словакії (В.Д. Борщовецька).

Викладачі кафедри здійснюють наукові пошуки для вирішення важливих проблем у сфері лінгвістичного та стилістичного аналізу текстів (доц. С.В.Стрілецька, к.ф.н. Н.С. Щаслива), історії  англійської мови (А.П. Зізінська), методиці викладання англійської та французької  мов (доц. В.Д. Борщовецька, В.Д. Ігнатенко, Н.І. Вакалюк, С.Б. Столбецька, І.О. Пилипенко, Т.Є. Гетьман), фразеології  (Н.С. Демченко, М.Ю. Колісник, Н.С. Береговенко).

Спостерігається динаміка росту наукового потенціалу кафедри. У травні 2017 р.  відбувся захист кандидатської дисертації на вчений ступінь кандидата педагогічних наук (В.Д. Ігнатенко), заплановано захист  кандидатської дисертації на науковий ступінь кандидата філологічних  наук (А.П. Зізінська).

27 червня 2017 року на факультеті права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету відбувся науково-практичний круглий стіл на тему  «Соціокультурні аспекти в іншомовній комунікації та перекладацькій діяльності». Організатором заходу виступила кафедра романо-германської філології та перекладу. В роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри романо-германської філології та перекладу і кафедри іноземних мов. Модератором заходу виступила кандидат філологічних наук Н.С. Щаслива. Учасники круглого столу обговорили сучасні підходи та практики, спрямовані на підвищення соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів та студентів немовних спеціальностей, шляхи подолання міжкультурних перешкод у процесі іншомовної комунікації. За результатами роботи круглого столу було прийнято рішення підготувати наукові публікації із зазначеної проблематики.

Виступи з доповідями на міжнародних конференціях за кордоном

 

Борщовецька В. Д.

1) Development of Jurisprudence: Problems and Prospects International Scientific-Practical Conference. Slovak Republic – Ukraine. – 3-6 May, 2016.

Усна доповідь: Memory System and Second Language Acquisition While Teaching Law Disciplines in English

Публікація статей у міжнародних виданнях

2016-2017 р.

  1. Schaslyva N.S. “Training future philologists and translators to consideration on intertextuality in modern English electronic media.” Current scientific research: Collection of scientific articles. – Publishing House «BREEZE»: Montreal, 2017. − P. 223-237.
  2. Borshchovetska, Valentyna. “Memory system and second language acquisition while teaching Law disciplines in English.” Proceedings of the international conference. May 3-6 2014, Slovak Republic - Ukraine. – IASHE, 2016. – P. 15-17.