Наукова діяльність | Кафедри романо-германської філології та перекладу

Наукова діяльність кафедри романо-германської філології та перекладу

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є здійснення наукових досліджень за науковою темою кафедри «Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови в системі неперервної освіти». Наукові думки, спостереження, доробки науково-педагогічних працівників кафедри постійно обговорюються на науково-методичних семінарах та круглих столах кафедри, щорічних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри представили результати своїх наукових досліджень, виступивши з доповідями на престижних міжнародних наукових конференціях  у Великій Британії (Н.В. Волошкова), Канаді (Н.С. Щаслива), Польщі (Н.В.Волошкова), Словакії (В.Д. Борщовецька).

Викладачі кафедри здійснюють наукові пошуки для вирішення важливих проблем у сфері лінгвістичного та стилістичного аналізу текстів (доц. С.В.Стрілецька, к.ф.н. Н.С. Щаслива), історії  англійської мови (А.П. Зізінська), методиці викладання англійської та французької  мов (доц. В.Д. Борщовецька, В.Д. Ігнатенко, Н.І. Вакалюк, С.Б. Столбецька, І.О. Пилипенко, Т.Є. Гетьман), міжкультурної комунікації  та історії англійської літератури (к.і.н. Н.В. Волошкова), фразеології  (Н.С. Демченко, М.Ю.Колісник, Н.С. Береговенко).

Спостерігається динаміка росту наукового потенціалу кафедри. У травні 2017 р.  відбувся захист кандидатської дисертації на вчений ступінь кандидата педагогічних наук (В.Д. Ігнатенко), заплановано захист  кандидатської дисертації на науковий ступінь кандидата філологічних  наук (А.П. Зізінська).

27 червня 2017 року на факультеті права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету відбувся науково-практичний круглий стіл на тему  «Соціокультурні аспекти в іншомовній комунікації та перекладацькій діяльності». Організатором заходу виступила кафедра романо-германської філології та перекладу. В роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри романо-германської філології та перекладу і кафедри іноземних мов. Модератором заходу виступила кандидат філологічних наук Н.С. Щаслива. Учасники круглого столу обговорили сучасні підходи та практики, спрямовані на підвищення соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів та студентів немовних спеціальностей, шляхи подолання міжкультурних перешкод у процесі іншомовної комунікації. За результатами роботи круглого столу було прийнято рішення підготувати наукові публікації із зазначеної проблематики.

Виступи з доповідями на міжнародних конференціях за кордоном

Волошкова Н.В.

1) The Borders and Crossings International and Multidisciplinary Conference. Jan Kochanowski University, Kielce, Poland. - 12-16 Sep, 2016.

 Усна доповідь: Mary Holderness and the Reverend Arthur Young: two Britons travelling in Ukraine in the early 19th century

2) 45th Annual Conference of the British Society for Eighteenth Century Studies (BSECS). St. Hugh’s College, Oxford, UK. - 6-8 Jan, 2016.

 Усна доповідь: Promoting Women’s Writings: The Case of ‘Bluestocking’Mary Hamilton

3) Tenth Annual Conference of the British Society for Literature and Science. University of Liverpool, Liverpool, UK. - 16-18 Apr, 2015.

 Усна доповідь: Circulation of Knowledge in the Bluestocking Circle: An Analysis of Mary Hamilton’s Diaries

4) International Seminar for Early Career Eighteenth-Century Scholars “Eighteenth-century Arts of Communication: in manuscript, in print, in the arts, and in person”. University of Manchester, Manchester, UK. - 8-12 Sep, 2014.

 Усна доповідь:‘I did not go out as I wished my Dearest Mama to continue my Journal to you’: Mary Hamilton’s Account of her Visit to Spa (1776)

5) International Symposium “Writing Women’s Life: Auto/biography, Life Narratives, Myths and Historiography”. Istanbul, Turkey. - 19-20 Apr, 2014.

 Усна доповідь: “Narratives of breast cancer in the 18th century”

6) 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine.

University of Manchester, Manchester, UK. - 21-28 Jul, 2013.

Усна доповідь: “At the crossroads of literature and medicine: T. Smollett in the history of naval medicine of the 18th century”

Борщовецька В. Д.

1) Development of Jurisprudence: Problems and Prospects International Scientific-Practical Conference. Slovak Republic – Ukraine. – 3-6 May, 2016.

Усна доповідь: Memory System and Second Language Acquisition While Teaching Law Disciplines in English

Публікація статей у міжнародних виданнях

2016-2017 р.

  1. Voloshkova, Natalia. “The Dutiful Daughter: Mary Hamilton’s Journal of her Visit to Spa in 1776.” Hats Off, Gentlemen! Changing Arts of Communication in the Eighteenth Century, edited by Penelope J. Corfield and Leonie Hannan. Paris: Honoré Champion, 2017. - P. 89-108.
  2. Schaslyva N.S. “Training future philologists and translators to consideration on intertextuality in modern English electronic media.” Current scientific research: Collection of scientific articles. – Publishing House «BREEZE»: Montreal, 2017. − P. 223-237.
  3. Voloshkova, Nataliia. “Narratives of breast cancer in the 18th century.” Writing Womens Lives: Auto/biography, Life Narratives, Myths and Historiography: International Symposium Paper Book. April 19-20 2014, Istanbul. – Istanbul, 2016. – P. 454-461.
  4. Borshchovetska, Valentyna. “Memory system and second language acquisition while teaching Law disciplines in English.” Proceedings of the international conference. May 3-6 2014, Slovak Republic - Ukraine. – IASHE, 2016. – P. 15-17.