Наукова діяльність | Кафедри виробництва та переробки продукції рибництва

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР В РОЗРІЗІ МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ «РОЗВИТОК АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ» ЗА СПРИЯННЯ УРЯДУ НОРВЕГІЇ

         За результатами проведеного аналізу сучасного стану виробництва продукції аквакультури в Україні на протязі 2015-2016 рр., міжнародна організація ФАО розробила програму підтримки вітчизняних виробників рибогосподарської галузі. Був визначений ряд перспективних рибогосподарських підприємств України, на яких заплановано впровадження новітніх підходів для отримання рибної продукції, при селекційно-племінній роботі, збереженні та відтворенні біорізноманіття  водних живих ресурсів тощо. Одним з таких господарств було визначено ВАТ «Скираплемрибгосп», яке протягом останніх семи років є філією кафедр екологічного факультету Білоцерківського НАУ для проведення практичних занять і виробничої практики. Керівник господарства - Гейко Леонід Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю «рибництво», асистент кафедри виробництва та переробки продукції рибництва.

         На господарстві 27 квітня 2017 року відбувся науково-практичний семінар «Селекційно-племінна робота в аквакультурі з використанням електронного чипування». Семінар проводився за підтримки уряду Норвегії ті міжнародної організації ФАО. Серед присутніх були норвезькі науковці, представники Державної агенції рибного господарства України, Інституту рибного господарства України, Інституту гідробіології, виробничники рибогосподарської галузі з різних областей України та інші. Проходження семінару висвітлювалось представниками телебачення 24 каналу України. Білоцерківський національний аграрний університет представляли декан екологічного факультету Мельниченко О.М., завідувач кафедри виробництва та переробки продукції рибництва Олешко О.А., асистент кафедри іхтіології та зоології Водяницький О.М. Студенти 2 курсу Білоцерківського НАУ напряму «Водні біоресурси та аквакультура» Дробеня Павло, Нога Михайло, Піонт Владислав і Дикий Максим виконували практичну частину роботи по вилову ремонту і плідників зі ставка, під керівництвом науковців приймали участь у  бонітуванні риби і міченні електронними чипами. Переймала досвід сучасного мічення риби і випускниця нашого університету Кузьменко Юля, яка працює рибоводом на цьому господарстві.  

Господарство ВАТ «Сквирпалемрибгосп» приємно вразило всіх присутніх розвиненою інфраструктурою, організацією виробництва, наявністю висококваліфікованих фахівців у штаті. Після проходження виробничої практики на цьому господарстві, студенти нашого університету впевнено себе почувають при працевлаштуванні, оскільки мають досвід сучасної практичної роботи в галузі аквакультури.     

 

Олешко Олександр Аанатолійович

Основні напрями досліджень:

- підвищення ефективності виробництва продукції рибництва на фермерських рибних господарствах
- мінімізація негативного впливу рибогосподарської діяльності в басейнах річок на екологічний стан природних водойм.

Неодноразово підвищував свій науковий і професійний рівень в Інституті рибного господарства УААН, в науково-методичному центрі агарної освіти, на рибницьких підприємствах Департаменту рибного господарства України.

 

Трофимчук Алла Михайлівна

Основні напрями досліджень:

- моделювання систем вирощування гідробіонтів в установках замкнутого водопостачання;
- вивчення іхтіофауни  річок  України.

Неодноразово підвищувала свій науковий і професійний рівень в Інституті біології південних морів НАН України,   підприємствах рибного господарства України.

Участь у наукових конференціях:

Трофимчук А.М.Фауна і Флора Дніпра та оптимізація його планового зариблення  / А.М. Трофимчук // державна  науково-практична конференція  Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення - Біла Церква, 2015. (19 листопада) електронний ресурс.

Трофимчук А.М. Біоіндикатори річкових систем / А.М. Трофимчук // міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів "Наукові пошуки молоді у третьому  тисячолітті" Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення - Біла Церква, 2016. (19-20 травня) електронний ресурс.

Трофимчук А.М. Альтернативні джерела забезпечення збалансованими кормами гідробіонтів, яких вирощують на рибних фермах / А.М. Трофимчук // державна  науково-практична конференція і Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення - Біла Церква, 2016. (17 листопада) електронний ресурс.

Слюсаренко Алла Олександрівна

Основні напрями досліджень:

- моделювання систем вирощування гідробіонтів в установках замкнутого водопостачання;
-  вивчення іхтіофауни  річок  України.

Неодноразово підвищувала свій науковий і професійний рівень в Інституті біології південних морів НАН України,   підприємствах рибного господарства України.