Науково-практична конференція «Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва»

 

24 жовтня відбулася міжнародна науково-практична конференція «Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва», яка була присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Клименка Олега Миколайовича.

Участь у конференції взяли учні вченого, колеги, науково-педагогічні працівники екологічного, ветеринарного та біолого-технологічного факультетів БНАУ та науковці з Національної академії державного управління при Президентові України, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, дослідної станції епізоотології ІВМ НААН, Рівненського державного гуманітарного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, іхтіологічної станції інституту гідробіології НААН, Державного агенства рибного господарства України, інституту гідробіології НАН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Подільського аграрно-технічного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, інституту рибного господарства НААН України, Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

На пленарному засіданні із вітальним словом виступила проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор Варченко О.М. Про внесок професора Клименка О.М. у розвиток вчення про морфологію риб розповіли його колеги та друзі – доктор с.-г. наук, професор Цехмістренко С.І.; доктор філософських наук, професор Стадник М.М., канд. біол. наук, доцент Божик В.Й., канд. вет. наук, доцент Рудь О.Г. Доктор біол .наук, професор Клименко О.М. мав високий авторитет, користувався повагою в наукових колах.

Завідувач кафедри іхтіології та зоології, доцент Гриневич Н.Є. у своїй доповіді висвітлила історію формування кафедри, особистий внесок О.М. Клименка у формуванні та розвитку кафедри; зробила акцент на на навчально-методичній та посиленні міжнародної роботи співробітників кафедри, що направлена па підготовку висококваліфікованих спеціалістів галузі рибництва.

На панельних дискусіях молоді науковці поділилися результатами своїх досліджень. У обговоренні взяли участь студенти та гості конференції.

Доповіді та тези науковців будуть опубліковані у електронних виданнях матеріалів конференції.

 

Доцент кафедри іхтіології та зоології Присяжнюк Н.М.

Зав. кафедри, доцент Гриневич Н.Є.