Навчальна практика з дисциплiни "Державне та регioнальне управлiння"

 

4 червня розпочалася навчальна практика з дисциплiни "Державне та регioнальне управлiння", органiзована колективом кафедри публічне управління, адміністрування та міжнародної економіки економічного факультету Білоцерківського НАУ під керівництвом доцента Т.В. Арбузової. Практика зазвичай проходить в регioнальних органах державного управлiння та мiсцевого самоврядування. В перший день студенти вiдвiдали Бiлоцеркiвський мiськрайонний центр зайнятостi. Директор центру Бобрик Володимир Миколайович i провiдний фахiвець з профорiєнтацii вiддiлу активноi пiдтримки безробiтних Пермикiна Свiтлана Анатолiiвна розповiли про особливостi poботи Служби зайнятостi в Украiнi загалом та в м. Бiла Церква зокрема. Майбутнi менеджери комерцiйних та державних установ, органiв мiсцевого самоврядування почули з перших вуст  про регулювання ринку працi та зайнятостi цим структурним пiдроздiлом Мiнiстерства соцполiтики Украiни.