Навчально-методичне забезпечення | Кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів

1. Мерзлова Г.В. Відходи тваринництва та їх переробка. – 40 с. [електронний ресурс]

2. Мерзлова Г.В. Біотехнології виробництва харчових продуктів. – 40 с. [електронний ресурс1

3. Гребельник О.П. Теплотехніка: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи за темою «Розрахунок паросилової установки» для студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього рівня «Бакалавр» за кредитно-трансферною системою навчання/ О.П. Гребельник, С.В. Мерзлов, Г.П. Калініна, В.М. Надточій, Н.М. Федорук. – Біла Церква, 2017. – 15с.

4. Гребельник О.П. Технологія переробки продукції тваринництва: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи за темою «Розрахунки у молочній промисловості» для студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  освітнього рівня  «Бакалавр» за кредитно-трансферною системою навчання / О.П. Гребельник, С.В. Мерзлов, Г.П. Калініна, В.М. Надточій, Н.М. Федорук. – Біла Церква, 2017. – 24 с.

5. Федорук Н.М. Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по темі «Конструкційні матеріали» для студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього рівня «Бакалавр» за кредитно-трансферною системою навчання / Н.М. Федорук, С.В. Мерзлов, О.П. Гребельник, Г.П. Калініна, Надточій В.М. – Біла Церква, 2017. – 15 с.

6. Гребельник О.П. Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього рівня «Бакалавр» за кредитно-трансферною системою навчання / О.П. Гребельник, С.В. Мерзлов, В.М. Надточій, Г.П. Калініна. – Біла Церква, 2017. – 39с.

7.Федорук Н.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів біолого-технологічного факультету денної, заочної та скороченої форм навчання Розділ «Розрахунок продуктів. Питні види молока»/ Н.М. Федорук, С.В. Мерзлов, О.П. Гребельник, Г.П. Калініна, Надточій В.М. – Біла Церква, 2017. – 10 с.

8. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: Метод. вказівки / Мерзлов С.В., Герасименко В.Г., Осіпенко О.П., Хоменко А.Д., Вовкогон А.Г., Качан А.Д., Надточій В.М., Наріжний С.А., Калініна Г.П., Гребельник О.П., Ломова Н.М., Федорук Н.М.. – Біла Церква, 2017. – 38 с.