Навчально-методичне забезпечення | Кафедри генетики, розведення та селекції тварин

Підручники

 

1. Басовский Н.З. Информационные системы в селекции животных. – К.: Урожай, 1989. – 208 с.

2. Басовський М.З., Рудик І.А. Вирощування, оцінка і використання плідників. – К.: Урожай, 1992. – 216 с.

3. Крупномасштабная селекция в животноводстве / Н.З. Басовский, В.П. Буркат и др.; Под ред. Н.З. Басовского. – К.: Україна, 1994. – 374 с.

4. Племінна робота: Довідник. / М.З. Басовський, І.А. Рудик. /За ред. М.З.Басовського/ - К.: Україна. – 1995. – 440 с.

5. Генетика сільськогосподарських тварин: Підручник для викладачів і студентів зооінженерних факультетів вищих навчальних с.-г. закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / М.М. Недвига, В.С. Коновалов, В.П. Коваленко та ін. – К.: Урожай, 1996. – 432 с.

6. Розведення сільськогосподарських тварин [підручник]/ М.З. Басовський, І.А. Рудик, М.М. Недвига та ін. / За ред. М.З. Басовського. – Біла Церква, 2001. – 400 с.

7. Розведення сільськогосподарських тварин [навчальний посібник ]/ І. А. Рудик, М. В. Буштрук, І. С. Старостенко, Р. В. Ставецька, І. В. Пономаренко, С. В. Ткаченко, В. П. Даниленко. – Київ, 2009. – 337 с.

 

Методичні вказівки та робочі зошити

 

 1. Посібник з генетики сільськогосподарських тварин «Основи варіаційної статистики. Біометрія» / М.М. Недвига, В.С. Патров, Б.А. Павлів та ін. – Дніпропетровськ, 2000. – 193 с.
 2. Практикум з генетики тварин з основами ветеринарної генетики / М.М. Недвига, М.Ю. Проценко, В.І. Халак та ін. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002.– 265 с.
 3. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Теоретичні і практичні аспекти оцінки бугаїв-плідників за якістю потомства» / І.А. Рудик, І.С. Старостенко. – Біла Церква, 2004. – 11 с.
 4.  Рудик І.А., Судика В.В. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Великомасштабна селекція у молочному скотарстві» - Біла церква, 2004. – 10 с.
 5. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Особливості каріотипу різних видів с.-г. тварин» / І.А. Рудик, М.М. Недвига та ін. – Біла Церква, 2004. – 11 с.
 6.  Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля Мутаційна мінливість» / І.А. Рудик, М.М. Недвига та ін. – Біла Церква, 2004. – 12 с.
 7. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Розведення с.-г. тварин» для студентів факультету заочної освіти / І.А. Рудик, М.В. Буштрук, І.С. Старостенко та ін. – Біла Церква, 2004. – 40 с.
 8.  Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Формування ринку із продукції скотарства» з дисципліни «Організація аграрного бізнесу» / І.А. Рудик, І.С. Старостенко та ін. – Біла Церква, 2004. – 9 с.
 9.  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з модуля «Розведення с.-г. тварин» / І.А. Рудик, М.В. Буштрук та ін. – Біла Церква, 2004. -10 с.
 10. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів очної і заочної форм навчання з модуля «Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні» / І.А. Рудик, М.М. Недвига та ін. – Біла Церква, 2006. – 22 с.
 11. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів очної і заочної форм навчання з модуля  «Генетика статі» / І.А. Рудик, М.М. Недвига та ін.  – Біла Церква, 2006. – 16 с.
 12. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів очної і заочної форм навчання з модуля «Цитологічні основи спадковості» / І.А. Рудик, М.М. Недвига та ін. – Біла Церква, 2006. – 16 с.
 13. Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів очної та заочної форм навчання з модуля «Молекулярні основи спадковості / І.А. Рудик. М.М. Недвига та ін. – Біла Церква, 2006. – 19 с.  
 14.       Методичні вказівки і робочий зошит для лабораторно-практичних і практичних занять студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм підготовки фахівців зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» із дисципліни “Розведення с.-г. тварин”/  Р. В. Ставецька, М. В. Буштрук, І. С. Старостенко. – Біла Церква. – 2017. –  91 с.
 15. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторно-практичних і практичних занять студентів біолого-технологічного факультету ОР «Бакалавр» із дисципліни «Генетика з біометрією» / Р. В. Ставецька,             О. І. Бабенко,  М. В. Буштрук, І. В. Титаренко та ін. – Біла Церква, 2015. – 70 с.
 16.  Генетика у ветеринарній медицині: Методичні вказівки і робочий зошит для лабораторно-практичних і практичних занять здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини за кредитно-трансферною системою організації  навчального процесу освітньо-кваліфікаційного рівня: 6.130201 – бакалавр зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції  тваринництва» / Р. В. Ставецька, О. І. Бабенко, М. В.  Буштрук,     С. В. Ткаченко, І. С.  Старостенко, І. В. Титаренко – Біла Церква, 2016. – 48 с.
 17. Основи розведення сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки і робочий зошит для лабораторно-практичних і практичних занять здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини підготовки фахівців за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу освітньо-кваліфікаційного рівня 6.110101 – бакалавр зі спеціальності «Ветеринарна медицина» / Р. В.Ставецька, М. В. Буштрук, І. В.Титаренко,      І. С. Старостенко, О. І. Бабенко – Біла Церква, 2016. – 59 с .
 18. Щоденник-звіт виробничо-професійної практики освітнього рівня «магістр» зі спеціалізації 8.20403 «Розведення та селекція тварин», спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»/ В. С. Бомко, Р. В. Ставецька, М. В. Буштрук  [та ін.]; за ред.. В. С. Бомка. – Біла Церква, 2016. – 48 с.
 19. Методичні вказівки з дисципліни “Розведення та селекція риб” для студентів екологічного факультету спеціальності 207 - водні біоресурси та аквакультура / Р. В. Ставецька, І. С. Старостенко, М. В. Буштрук, І. В. Титаренко. – Біла Церква, 2016. – 63 с.
 20.    Робочий зошит для практичних занять студентів екологічного факультету з напрямку підготовки 207 – водні біоресурси та аквакультура  з дисципліни “Генетика риб з основами біометрії” / І. С. Старостенко, Р. В. Ставецька, М. В.Буштрук, О. І. Бабенко, С. В. Ткаченко, І. В. Титаренко. – Біла Церква, 2016. – 68 с.