Навчально-методичне забезпечення | Кафедри гігієни тварин та основ санітарії

Навчальний посібник:

    1. Лясота В.П., Коваленко В.Л.  Балацький Ю.О., Загребельний О.В., Гнатенко А.В., Малина В.В., Гришком В.А.,  Кухтин М.Д. «Загальні методи профілактики шляхом застосування комплексних дезінфікуючих засобів».

Навчально-методичні вказівки:

1. Никитенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.И., Малина В.В.  Санитарно-гигиеническая оценка воды. Метододические разработки по лабораторно -практическим занятиям для студентов зооинженерного и ветеринарного факультетов. Белая Церковь, 1989. – 35 с.                                                                                                       

2. Никитенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.И., Малина В.В. Гигиеническая оценка кормов. Метододические разработки по лабораторно -практическим занятиям для студудентов зооинженерного и ветеринарного факультетов. Белая Церковь, 1989. – 61 с.

3. Нікітенко А.М., Журбенко В.А., Малина В.В. Санітарно-гігієнічна оцінка якості води. Метододичні вказівки для студентів зооінженерного факультету і факультету ветеринарної медицини, Біла Церква, 1993. –  40 с.

4.  Нікітенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.І., Лясота В.П., Малина В.В.  Дослідження повітряного середовища. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних  занять з гігієни с.-г. тварин (для студ. 3ІФ та ф-ту вет. медицини). Біла Церква, 1995. – 29 с.

5.  Нікітенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.І., Лясота В.П., Малина В.В. Гігієнічна оцінка кормів. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з гігієни с.-г. тварин (для студ. ЗІФ та ф-ту вет. медицини). Біла Церква, 1995. –  83 с.

6. Малина В.В., Акетін В.С. Робочий зошит та словник основних ветеринарних термінів для занять з основ ветеринарної медицини. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Основи ветеринарної медицини» (для студентів ЗІФ).  Біла Церква, 2001. – 42 с.

7. Малина В.В., Шарандак В.І., Акетін В.С, Нікітенко А.М., Журбенко В.А. та ін. Типові патологічні процеси у тварин. Методичні рекомендації рекомендації з вивчення курсу «Основи ветеринарної медицини» для студентів ЗІФ. Біла Церква, 2001. – 38 с.

8. Малина В.В., Шарандак В.І, Акетін В.С, Нікітенко А.М., Журбенко В.І. та ін. Травматизм тварин. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Основи ветеринарної медицини» для студентів ЗІФ. Біла Церква, 2001. – 20 с.

9. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Журбенко В.А., Малина В.В., Булей Н.В., Акетін В.С. Гігієнічна оцінка кормів. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять зі студентів біолого-технологотехнологічного та ФВМ. Біла Церква. 2005. – 74 с.

10.  Нікітенко А.М., Журбенко В.А., Лясота В.П., Малина В.В., Булей Н.В. Акетін В.С. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування та будівництво підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва». БДАУ, 2007. – 34 с.

11. Методи дослідження повітряного середовища. Методичні вказівки. Малина В.В.,  Нікітенко А.М., Акетін В.С. Журбенко В.А., Лясота В.П., Булей Н.В. БДАУ, 2007. – 62 с.

12.  Нікітенко А.М., Лясота В.П., Журбенко В.А., Малина В.В., Ткаченко Т.П., Акетін В.С., Булей Н.В.Санітарно-гігієнічна якості води. м. Біла Церква, 2009. – 48 с.

13. В.В. Малина, А.М. Нікітенко, В.П. Лясота, В.А. Гришко, В.С. Акетін. Методичні вказівки і робочий зошит для проведення практичних занять студентами очної і заочної форм навчання в умовах ННДЦ БНАУ з дисципліни «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130200 – бакалавр, напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  – Біла Церква, 2011. – 42 с.

14. Малина В.В., Нікітенко А.М., Гришко В.А., Акетін В.С. Методичні рекомендації «Технологія улаштування нових конструкцій підлог на основі відходів промислових підприємств у приміщеннях для великої рогатої худоби» для проведення практичних занять студентами очної і заочної форм навчання з дисципліни «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130200 – бакалавр, напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – Біла Церква, 2011. – 14с.

15. А.М. Нікітенко, В.П. Лясота, В.А. Журбенко, В.В. Малина, Н.В. Булей, В.С. Акетін. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва» для студентів біолого-технологічного факультету.– Біла Церква, 2011. – 30 с.

16. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Акетін В.С., Булей Н.В.,  Гришко В.А. Санітарно-гігієнічна  оцінка якості води. Методичні вказівки (повторне видання) до проведення лабораторно-практичних занять зі студентами БТФ (очної і заочної форми навчання) екологічного факультету та ФВМ. м. Біла Церква, 2011. – 42 с.

17. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Гришко В.А. Санітарно гігієнічне  оцінювання та способи очищення і знезараження води. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять зі студентами екологічного факультету (денної і заочної форм навчання). , м. Біла Церква, 2011. – 30 с.

18. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В. Методи дослідження параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. Методичні вказівки до проведення практичних занять з гігієни тварин для студентів ФВМ. м. Біла Церква, 2011. – 52 с.

19. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Булей Н.В., Акетін В.С. Гігієнічна оцінка кормів. Методичні вказівки  для проведення лабораторно-практичних Занять зі студентами БТФ та ФВМ (повторне видання) Біла Церква, 2011. – 47 с.

20. Ківа М.С., Малина В.В., Соболев  О.І., та інші. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики та оформлення звіту студентами зооінженерного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130.200. – бакалавр. Білоцерківський ДАУ. 2011 – 16 с.

21. Ківа М.С., Малина В.В., Соболев О.І., та інші.Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики та оформлення звіту студентами зооінженерного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня 7.130.201. – спеціаліст. Білоцерківський ДАУ. 2011. – 16с.

22. Ківа М.С., Малина В.В., Соболєв  О.І., та інші. Щоденник проходження комплексної технологічної практики освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130.200. – бакалавр., 7.130.201. –спеціаліст. Білоцерківський ДАУ. 2011-16с.

23. Малина В.В., Акетін В.С. Методичні рекомендації «Запалення та місцеві розлади кровообігу в організмі» для проведення практичних занять зі студентами очної і заочної форм навчання з дисципліни «Профілактика хвороб тварин» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130200 – бакалавр, напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Біла Церква, 2011. – 36с.

24. Малина В.В., Нікітенко А.М., Лясота В.П.,Гришко В.А., Акетін В.С. Методичні вказівки і робочий  зошит для проведення практичних занять студентами очної і заочної форм навчання в умовах ННДЦ БНАУ з дисципліни «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130200 – бакалавр, напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Біла Церква, 2011. – 42 с.

25. Малина В.В., Акетін В.С. Методичні рекомендації «Патологія тканинного росту» для проведення практичних занять зі студентами очної і заочної форм навчання з дисципліни «Профілактика хвороб тварин» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130200 – бакалавр, напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Біла Церква, 2011. – 25 с.

26. Лясота В.П.,  Нікітенко А.М. Дослідження повітряного середовища: Робочий зошит для проведення практичних занять з гігієни с.- г. тварин для студентів очної та заочної форм навчання в умовах ННДЦ БНАУ. Біла Церква, 2011.19 с.

27. Гришко В.А., Малина В.В.  Основи гігієни і профілактики хвороб риб у ставах, озерах та річках: Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять зі студентами екологічного факультету (денної та заочної форм навчання). Біла Церква, 2011. – 32 с.

28. Польовий Л.В., Гришко В.А., Малина В.В. Проектування кормових дворів. Методичні вказівки та завдання  для виконання самостійних робіт студентами БТФ ОКР  магістр, «Вимоги до розміщення і облаштування кормових дворів». Біла Церква; БНАУ, 2014. – 32 с.

29. Гришко В.А., Малина В.В. Гігієна вирощування і профілактика хвороб риб у ставах, озерах, річках. Для ЛПЗ зі студентами екологіч. факультету. Біла Церква, 2013. – 36 с.

30. Малина В.В., Гришко В.А. Комірні шкідники та боротьба з ними. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ФВМ з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія», м. Біла Церква, 2014. – 28 с.

31. Малина В.В., Гришко В.А. Словник-довідник основних понять, термінів і норм з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія». Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ФВМ з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія», м. Біла Церква, 2014. – 51с.

32. Малина В.В., Гришко В.А. Санітарно-гігієнічний контроль ґрунту. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ФВМ з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія», м. Біла Церква, 2014. – 11с.

33. Лясота В.П., Малина В.В., Гришко В.А., Балацький Ю.О., Засєкін Д.А., Козій В.І., Богачик О.Г. Добробут свиней. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Добробут тварин» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» ветеринарного та біологотехнологічного факультетів денної та заочної форм навчання, м. Біла Церква, 2017. – 18с.

.