Навчально-методичне забезпечення | Кафедри інформаційних систем і технологій

З виконанням навчальної роботи, перед кафедрою стоять дуже важливі завдання: формування молодої людини – студента, як освіченої, всебічно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, швидкої адаптації до змін у розвитку професійної сфери, наділеної вміннями ефективно розв’язувати проблеми, приймати доцільні рішення, володіти культурою ділового спілкування, самостійно й творчо мислити, втілювати власні ідеї в практику професійної діяльності, працювати над удосконаленням власного морального, інтелектуального і культурного рівнів.

Для виконання цих завдань, навчальну діяльність кафедри спрямовано на підвищення якісного рівня читання лекцій, проведення практичних занять та самостійної роботи студентів. 

Рівень методичної роботи удосконалюється також завдяки методичним семінарам, які є в кожному річному планові кафедри.