Навчально-методичне забезпечення | Кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин

Навчальний процес з дисциплін «Фізіологія с.-г. тварин» і «Патологічна фізіологія тварин» та «Фізіологія риб» забезпечений методичними розробками для виконання практичних робіт, проведення семінарських занять, для самостійної підготовки;

На кафедрі є типові навчальні програми з фізіології та патофізіології с.-г. тварин і згідно них розроблені робочі програми для студентів факультету ветеринарної медицини та біолого-технологічного факультету та водних біоресурсів;

Дисципліни ,,Фізіологія і патофізіологія с.-г. тварин” повністю забезпечені навчальними підручниками:

Мазуркевич А.І., Карповський В.І., Камбур М.Д. / Фізіологія тварин // - Вінниця. Нова книга. 2010. – 424.с.   

Науменко В.В., Дячинський А.С., Демченко В.Г., Дерев’янко І.Д., Фізіологія сільськогосподарських тварин .– К.:Вид-во“ Сільгоспосвіта”, 1994. – 500 с.

Голіков О.М., Базанова Н.І., Кожебеков З.К. та ін. Фізіологія сільськогосподарських тварин.– М.: Агропромвидав, 1991. – 432 с.

 Георгіївський В.І. Фізіологія сільськогосподарських тварин.– М.: Агропромвидав., 1990. – 511 с.

Фізіологія сільськогосподарських тварин: Підручник для студентів біолого-технологічного факультету. / А.Й.Мазуркевич, В.О.Трокоз, В.І.Краповський, М.П.Ніщеменко та ін. Вінниця, 2015. Нова книга. – 370 с.

Фізіологія сільськогосподарських тварин: Практикум для студентів ВНЗ «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» /. / А.Й.Мазуркевич, В.О.Трокоз, В.І.Краповський, М.П.Ніщеменко та ін. – Київ.: Центр учбової літератури, 2015. – 240 с.

Довідник загальних і спеціальних методів досліджень крові с.-г. птиці: В.В.Данчук, М.П.Ніщеменко  та ін. – Львів. 2013.  – 248 с.

Мазуркевич А.Й., Тарасевич В.Л., Данілов В.Б., Малюк М.О., Карповський В.І., Ковпак В.В. Патофізіологія тварин: підручник. – К. : Агроосвіта, 2013. – 414с.

 Мазуркевич А.Й., Данілов В.Б., Куц Н.В. Патофізіологія тварин. Практикум. – К.: Мета, 2003. – 176 с.

 Журавель А.А., Савойский А.Г., Григорян М.С. Патологическая физиология сельскохозяйственных животных – М.: Агропромиздат, 1985. – 383 с.

 Зайко Н.Н., Быць Ю.В., Атаман А.В. и др. Патологическая физиология – учебник. – М. :МЕДпресс-информ, 2007. – 640с.

 Мазуркевич А.Й., Тарасевич В.Л., Клугі Джон. Патофізіологія тварин: Підручник. – К.: Вищашк., 2000. – 352 с.

Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология – М.: Медицина, 1980. –520 с.

Монографія: Фізіологічні аспекти використання амінокислот для підвищення продуктивності тварин. М.П. Ніщеменко, В.І.Карповський, В.О.Трокоз та ін. –К.: «Експо-друк», 2015. –  253 с.

Монографія: «Фізіологічні основи підвищення продуктивності дубового шовкопряд біологічно активними речовинами та використання його продукції у тваринництві» В.О.Трокоз, В.І.Карповський, М.П.Ніщеменко. – К.: «Експо-друк», 2015. 290 с.

Для проведення практичних робіт та виконання самостійної роботи е методичні рекомендації:

Робочий зошит для практичних робіт з фізіології сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки для студентів біолого-технологічного ф-ту / М.П. Ніщеменко, М.М. Саморай, С.С. Шмаюн, О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька, А.А. Ємельяненко.– Біла Церква. 2016.– 43 с.

Робочий зошит для практичних робіт з фізіології сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки для студентів ветеринарного ф-ту / М.М. Саморай, С.С. Шмаюн, М.П. Ніщеменко О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька .– Біла Церква. 2016.– 94 с.

Робочий зошит для практичних робіт з патологічної фізіології тварин: Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини / С.С. Шмаюн, М.П. Ніщеменко, М.М. Саморай, О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька. – Біла Церква. 2016.– 47 с.

Робочий зошит для навчальної практики з фізіології сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини / М.М.Саморай, М.П. Ніщеменко, С.С. Шмаюн, О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька. – Біла Церква, 2016. – 24 с.

Робочий зошит для навчальної практики з патофізіології сільськогосподарських тварин для студентів факультету ветеринарної медицини / С.С. Шмаюн, М.П. Ніщеменко, М.М. Саморай, О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька, А.А. Ємельяненко / БНАУ – Біла Церква, 2016. – 24 с.

Робочий зошит для практичних зянять з фізіології риб: Методичні вказівки для студентів екологічного ф-ту / М.П. Ніщеменко, Л.С. Стовбецька, М.М. Саморай, С.С. Шмаюн, О.А. Порошинська. – Біла Церква. 2016.– 33 с.

Лихоманка: Методичні вказівки з патологічної фізіології тварин для студентів факультету ветеринарної медицини / Ніщеменко М.П., Шмаюн С.С., Саморай М.М., Порошинська О.А., Стовбецька Л.С. / Біла Церква, 2016 – 19 с.

Фізіологія центральної нервової системи: Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини та біолого-технологічного факультету/ Ніщеменко М.П., Шмаюн С.С., Саморай М.М., Порошинська О.А., Стовбецька Л.С. / Біла Церква, 2016. – 23 с.

Запалення, патофізіологія крові і внутрішніх органів (методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять і самостійної роботи студентів з патологічної фізіології тварин за кредитно-модульною технологією навчання) / Тарасевич В.Л., Саморай М.М., , Ніщеменко М.П., Прокопішина Т.Б., Чорнозуб Т.В.– Біла Церква, 2008. – 71 с.

Етіологія, патогенез, реактивність та місцеві розлади кровообігу (методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять і самостійної роботи студентів з патологічної фізіології тварин за кредитно-модульною технологією навчання) / Тарасевич В.Л., Краєвський А.Й., Саморай М.М., Шмаюн С.С. – Біла Церква, 2007. – 82 с.

Патофізіологія обміну речовин і енергії: Методичні вказівки для студентів стаціонарної і екстернатної форми навчання факультету ветеринарної медицини / Тарасевич В.Л., Шмаюн С.С., Саморай М.М., Прокопішина Т.Б. / Біла Церква, 2001. – 31 с.