Навчально-методичне забезпечення | Кафедри публічно-правових дисциплін

Навчально-методичне забезпечення кафедри публічно-правових дисциплін

 Співробітниками  кафедри розроблено та видано ряд методичних вказівок та рекомендацій з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

1.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кримінальне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету права та лінгвістики, 2016 р., Мохонько О.О.

2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Адміністративне право» для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету права та лінгвістики, 2015 р., Самойлович А.А.

3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету права та лінгвістики, 2017 р., Кравцова К.М.

4.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів 4 курсу денної форми навчання факультету права та лінгвістики, 2016 р., Щериця С.І.

5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Міжнародне право» для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету права та лінгвістики, 2017 р.,Сокиринська О.А.

Викладачі кафедри є співавторами колективної монографії  «Теоретико-правові проблеми регулювання ринкових відносин у сфері аграрного виробництва»  до вивчення дисципліни «Аграрне право  України».

Сокиринська О.А., є  співавтором підручника «Правознавство», автором навчального посібника «Міжнародне право: курс лекцій».

Щериця С.І., після захисту кандидатської дисертації опублікувала монографію по темі дисертації, є співавтором навчального посібника «Філософсько-правові засади протидії торгівлі людьми в громадянському суспільстві», та навчального посібника «Філософсько-правові засади протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми в громадянському суспільстві».

Самойлович О.А., є співавтором підручника «Правознавство».

Звонарьов О.Ю., є  співавтором навчального посібника «Злочини проти основ національної безпеки України» (з грифом МОН).