Навчально-методичне забезпечення | Кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки

 

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку підручників і навчально-методичних посібників із профільних дисциплін. Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками та навчальними посібниками, які підготовлені викладачами кафедри.

Основні підручники та навчальні посібники:

  1. Організація і планування сільськогосподарського виробництва / М.М. Ільчук, Л. Зрібняк, В.І. Губенко та ін.// Підручник. Вінниця: «Нова книга». − 2009. − 455 с.
  2. Методологія і організація наукових досліджень / В.І. Губенко, Т.В. Арбузова, В.І. Лобунець // Навчальний посібник. − БНАУ. − 2006. − 212 с.

3. Міжнародний менеджмент. Навч. посіб. //Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Лобунець В.І. та ін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488 с.

1. Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту магістерської (дипломної) роботи спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

2. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності «Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності»  

3. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності «Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності»

4. Методичні рекомендації щодо підготовки виконання та захисту курсових робіт (проектів) з курсу «Організація і планування  сільськогосподарського виробництва»

5. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» 

6. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності: для підготовки студентів ОКР «Бакалавр»

7. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для підготовки ОКР «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

8. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів економічного факультету всіх форм навчання.

9. Державне та регіональне управління: програма та методичне забезпечення дисципліни для студентів економічного факультету всіх форм навчання.

10. Міжнародні економічні відносини: програма та методичне забезпечення дисципліни для студентів економічного факультету всіх форм навчання.

11. Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів економічного факультету .

12. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для магістрів за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

13. Система наукових методів нормування праці: Методичні вказівки для проходження навчальної для студентів ОКР «Бакалавр».

14. Валютно-фінансовий механізм ЗЕД: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр».

15. Організація виробництва: Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань для студентів ОКР «Бакалавр».