Навчально-методичне забезпечення | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Друковані видання:    

- Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Українська мова» за кредитно – модульною  системою організації    навчального процесу за   напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»;

- Методичні вказівки «Українська література» для студентів І курсу філологічних спеціальностей  за напрямом    підготовки 6.020303 «Філологія»;

- Методичні вказівки «Вступ до мовознавства» за кредитно –модульною системою навчання для студентів факультету  права та лінгвістики за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»;

 - Навчально – методичний посібник для самостійної роботи студентів «Українська мова (за професійним    спрямуванням)»;

 - Навчально – методичний посібник «Риторика», щодо організації самостійної роботи студентів (з елементами  кредитно – модульної технології навчання) за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»;

- Навчально –методичний посібник «Екологічна психологія» з організації самостійної роботи студентів за кредитно –  модульною технологією навчання за напрямом підготовки 0708 – «Екологія»;

- Методичні вказівки «Історія зарубіжної літератури (Античний період)» для студентів факультету права та лінгвістики  денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія»;

- Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи з модуля «Історія зарубіжної літератури» для  студентів ІІ, ІІІ курсів факультету права та лінгвістики;

- Навчально –методичний посібник «Психологія», укладений за вимогами кредитно – модульної  технології навчання за  напрямом підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура»;

 - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Основи психології та педагогіки»;

 - Навчальний посібник для студентів ВНЗ «Українська мова за професійним спрямуванням» за  напрямом підготовки    6.110101 – «Ветеринарна медицина».