Навчально-методичне забезпечення | Кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства

1.Технологія виробництва продукції птахівництва. методичні рекомендації та робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «бакалавр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

2.Технологія виробництва продукції свинарства. методичні рекомендації та робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «бакалавр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

3. Основи наукових досліджень та патентознавство. методичні рекомендації та робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «бакалавр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

4. Сучасні методи дослідження в птахівництві. методичні рекомендації а робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «магістр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

5. Інноваційні технології в птахівництві. методичні рекомендації а робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «магістр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

6. Інкубація яєць с.-г. птиці з основами ембріології. методичні рекомендації а робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «магістр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

7. Виробництво яєць і м’яса с.-г. птиці. методичні рекомендації а робочий зошит до практичних занять і забезпечення самостійної роботи студентів освітнього рівня «магістр»  зі спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

        8. Щоденник-звіт виробничо-професійної практики з «Птахівництво» для студентів освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

        9. Виробнича практика.  Робоча програма для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів  6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» - бакалавр, 8.09010201 - магістр зі спеціальностей «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 8.09010202 «Годівля тварин і технологія кормів», 8.09010203 «Розведення та селекція тварин», 8.09010204 «Птахівництво». / Бомко В.С., Ліскович В.А., Донченко Т.А. та ін. - Біла Церква, 2016. – 30 с.

        10. Навчальна практика. Робоча програма для здобувачів вищої освіти освітнього рівня 6.090102 – бакалавр зі спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». / Бомко В.С., Ліскович В.А., Донченко Т.А. та ін. - Біла Церква, 2016. – 36 с. 

        11. Наскрізна програма практик здобувачів вищої освіти освітніх рівнів  6.090102 - бакалавр, 8.09010201 - магістр зі спеціальностей «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 8.09010202 «Годівля тварин і технологія кормів», 8.09010203 «Розведення та селекція тварин», 8.09010204 «Птахівництво». / Бомко В.С., Ліскович В.А., Донченко Т.А. та ін. - Біла Церква, 2016. -  16 с.

 

12.  Підручник для студентів зоооінженерних факультетів вищих аграрних закладів  ІІІ-ІV рівнів акредитації. Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці / В.І. Бесулін, В.І. Гужва, С.М. Куцак ; Біла церква ,2003-448 с.

13. Посібник з Вирощування сільськогосподарської птиці у присадибних та фермерських господарствах. Каркач П.М. 2011, С. 117.

14. Навчальний посібник Атлас промислових риб України / [ Гринжевський М. В., Алимов С. І., Ківа М. С. та ін.]. – К.: КВІЦ, 2005. – 95 с.