Навчально-методичне забезпечення | Кафедри загальної екології та екотрофології

Навчально-методичні забезпечення колективу кафедри на 05.2017 р.: підручників – 3, навчальних посібників – 4, наукових монографій – 9, довідників – 3, наукових статей – 134, навчально-методичних рекомендації – 59, науково-методичних рекомендації – 15, патентів – 3, стандартів ДСТУ ISO – 10.