Оголошується І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017/2018 н.р.

 

Шановні молоді науковці та їх наукові керівники!

Просимо взяти до уваги, що згідно Наказу МОН від 10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017/2018 н.р.», у жовтні–листопаді 2017 р. проводиться вузівський тур Конкурсу.

Основними завданнями Конкурсу є:

  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
  • залучення провідних вчених, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

Конкурсні комісії з 9 листопада 2017 р. розпочнуть роботу з рецензування представлених робіт.

Згідно з умовами конкурсу на ІІ Всеукраїнський етап будуть представлені роботи переможців вузівського етапу.

Номінанти І етапу конкурсу повинні виступити з доповідями на тему представленої роботи на університетській конференції (грудень 2017 р.).

Термін представлення робіт на ІІ Всеукраїнський етап у базові навчальні заклади до 15 лютого 2018 р.

Пропонуємо ознайомитися з переліком галузей знань, спеціальностей Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018-2019/2020 навчальних роках (витяг з Наказу МОН України від 10.10.2017 р. № 1364). http://stu.cn.ua/media/files/pdf/nakaz-snr17.pdf

Конкурс проходитиме відповідно до нового Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605.

З текстом положення можна ознайомитися за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17

Оцінка конкурсних робіт здійснюється за наступними параметрами:

  • Актуальність проблеми, що досліджується
  • Новизна та оригінальність ідей
  • Практична значимість результатів
  • Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації
  • Ступінь самостійності роботи
  • Якість оформлення
  • Наявність публікації за темою роботи