ENG | УКР |

Освітній процес

 

Ф-каталог вибіркових дисциплін

Анотації вибіркових дисциплін ОП Право (бакалавр)

Навчальний план (Право, Бакалавр, 2019)

Навчальний план (Право, Магістр, 2019)

Навчальний план (Бакалавр, 2018)

Навчальний план (Бакалавр, 2017)

Навчальний план (Бакалавр, 2016)

Освітньо-професійна програма (Право, Бакалавр, 2019)

Освітньо-професійна програма (Право, Бакалавр, 2020) (Проєкт)

Освітньо-професійна програма (Право, Магістр, 2019)

Освітньо-професійна програма (Право, Магістр, 2020) (Проєкт)

Освітньо-професійна програма (Філологія, Бакалавр, 2019) (Проєкт)

Освітня програма підготовки фахівців у галузі права освітній рівень «Бакалавр» (2018)

Освітня програма підготовки фахівців у галузі права освітній рівень «Бакалавр» (2017)

Освітня програма підготовки фахівців у галузі права освітній рівень «Бакалавр» (2016)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"