Підготовка кандидатів наук на кафедрі технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин триває

 

Під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Бомка В.С. аспіранткою кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин Редькою А.І. розпочато науково-господарський дослід із вивчення ефективності вирощування курчат-бройлерів за включення до складу комбікорму змішано-лігандного Цинку. Цей дослід проводиться згідно плану роботи аспірантки над написанням кандидатської дисертації. Допомогу і консультації надають досвідчені співробітники кафедри.