Підписання Меморандуму про співпрацю

 

12 грудня між Спілкою молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України в особі голови ради Галат Марини Владиславівни і Радою молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету в особі голови Сімакової Світлани Іванівни було укладено Меморандум про співпрацю.

Завданням даної співпраці є всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих учених, збереження і розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання майбутніх наукових і науково педагогічних кадрів.

У межах співпраці Сторони:

- здійснюють обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що розроблені та (або) реалізуються;
- проводять спільні заходи (круглі столи, семінари, конференції);
- делегують представників для участі у проведенні міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів;
- можуть утворювати спільні робочі групи для розробки проектів нормативно-правових актів, що стосуються молодих учених, а також щодо внесення змін до - чинного законодавства у зазначеній галузі;
- узгоджують інші напрямки співробітництва.

 

Сімакова С.І., канд. екон. наук, доцент кафедри публічно-правових дисциплін