Підписання висновків експертної комісії напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»

 

27 червня після проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» Головою експертної комісії, професором Олександром Йосиповичем Кузьмич у присутності першого проректора університету Віталія Петровича Новака та завідуючої кафедри геодезії, картографії та землеустрою Тетяни Михайлівни Недашківської було підписано висновки згідно проведеної акредитаційної експертизи.

ВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної акредитаційної
експертизи для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців
першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій»
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання
у Білоцерківському національному аграрному університеті