Підсумки наукових напрацювань

 

7 грудня відбулось засідання № 5 Вченої ради факультету ветеринарної медицини. Основним питання повістки денної засідання був звіт завідувачів кафедр факультету за наукову роботу, проведену науково-педагогічними працівниками впродовж 2017 року.

Завідувачі 9-ти кафедр факультету звітувалися щодо роботи, проведеної згідно з тематиками кафедр, публікацій статей в українських та закордонних виданнях, участі викладачів у науково-практичних конференціях та багатьох інших видів наукової діяльності викладачів. У обговоренні доповідей було підкреслено, що наукова робота факультету ветеринарної медицини щороку дає все потужніші результати. Особливого оптимізму додає той факт, що викладачі факультету активно готують, подають та публікують результати своїх досліджень у виданнях, що цитуються у науко-метричних базах Scopus та Web of science. Також було прийнято рішення продовжувати здійснення кроків, необхідних для зміцнення статусу наукового вісника ветеринарної медицини нашого університету.

 

Бахур Т.І., секретар Вченої ради факультету ветеринарної медицини, канд. вет. наук, асистент