ENG | УКР |

Професійна діяльність

         

Даниленко Анатолій Степанович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник освіти України, депутат Київської обласної ради, працює в Білоцерківському національному агарному університеті з вересня 2008 року на посаді ректора.

За період роботи в університеті Анатолій Степанович проявив себе мудрим організатором, чуйним керівником, з унікальною здібністю організовувати і працювати командою.

Аналізуючи та оцінюючи найважливіші досягнення  світової науки Анатолій Степанович уміло застосовує їх у розвитку університету.  Винятково важливими для науки і практики є розроблені ним нові підходи та управлінські методи із залученням інноваційного досвіду країн, де питання реформування аграрного сектору успішно вирішуються.

А.С. Даниленко за короткий період роботи в університеті, використовуючи набутий досвід зумів піднести навчально-науково-дослідний центр Білоцерківського національного аграрного університету, до зразкового, що демонструє стале економічне зростання і вже сьогодні може слугувати полігоном для проведення виробничої практики з підготовки високопрофесійних фахівців агропромислового комплексу та підвищення їхньої  кваліфікації.

Багато уваги ректор приділяє зміцненню матеріально-технічної бази Навчально-нвуково-дослідного центру, що дає можливість отримання додаткового фінансування. Під керівництвом А.С.Даниленка, університет проводить підготовку фахівців, орієнтованих на працевлаштування в аграрному секторі економіки України.

З метою підвищення ефективності наукових досліджень науковців університету відкрито у 2009 р. Інститут економіки і бізнесу та Інститут екологічного розвитку.

Анатолій Степанович має унікальну властивість  уважно вислухати людину – від прибиральниці до академіка і прийняти рішення яке їх задовольняє.

Активну наукову діяльність А.С. Даниленко успішно поєднує із викладацькою діяльністю на кафедрі менеджменту. Під його керівництвом захищено  дві докторські та шість кандидатських дисертацій. Він чуйний педагог, справедливий, чесний, відповідальний, щирий.

З 2009 р. є головою Спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

З 2008 р. А.С. Даниленко – головний редактор збірника наукових праць «Економіка та управління АПК», «Науковий вісник ветеринарної медицини, «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, «Агробіологія».

Анатолій Степанович Даниленко нагороджений орденами «Знак Пошани», 1989, і «За заслуги» ІІІ ступеня, (2000 р.) Золотою і двома Срібними медалями ВДНГ СРСР, (1988 р.), (1989 р.), та іншими високими Урядовими нагородами, заслуженого працівника сільського господарства, (1994 р.), відмінника освіти України, (2005 р.).

У Анатолія Степановича яскраво виражена унікальна здатність до життєдіяльності в суспільстві; взаєморозуміння  з підлеглими.  Він користується повагою та авторитетом серед колег, студентів, іноземних партнерів.

А.С. Даниленко відомий учений в галузі економіки. Він зробив помітний внесок в розробку основних напрямів  проведення земельної реформи в умовах переходу до ринкових відносин, питання екологічного, ефективного, раціонального використання земель, охорони і збереження земельного фонду, регулювання земельного обігу та розвитку ринку землі, забезпечення  гарантій громадян на право власності на землю тощо.

Винятково важливими для науки і практики є  розроблені ним нові підходи та управлінські методи  із залученням  інноваційного досвіду країн, де питання  реформування аграрного сектору успішно вирішуються.

Помітне місце в його працях належить організаційному та науковому забезпеченню земельної реформи, проблемам землеустрою, державного земельного кадастру, моніторингу земель, державного контролю за використанням і охороною земель, тощо. А.С. Даниленко доклав багато зусиль у вирішення проблеми грошової оцінки земель, створення госпрозрахункових виробничих бюро при місцевих органах управління.

У науковому доробку Анатолія Степановича особливе місце посідають питання становлення приватного сектору в сільському господарстві, особливостей розвитку приватної власності в різних сільськогосподарських укладах,  реформування фінансово-кредитної системи, формування ринкової інфраструктури, прискорення розвитку матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки.

Йому належить наукове обґрунтування і практична реалізація ряду нових підходів до форм інтеграції сільськогосподарської науки з виробництвом. Наукові розробки  А.С. Даниленка є перспективними і довели свою життєздатність, адже  були апробовані в  господарствах і забезпечили виживання  цих господарств у складних економічних умовах та ефективний розвиток у довгостроковій перспективі. Це зокрема, господарство «Агросвіт» та навчально-науково-дослідний центр Білоцерківського національного аграрного університету, які сьогодні демонструють стале економічне зростання та слугують справжнім випробувальним полігоном для проведення виробничої практики з підготовки високопрофесійних фахівців агропромислового комплексу та підвищення їхньої  кваліфікації.

А.С. Даниленко переконливо довів, що вирішальним для реформування сільського господарства є створення умов для розвитку ефективного, високопродуктивного і конкурентного агропромислового сектору  через масштабну та ефективну державну  підтримку. Тільки державний підхід до реформування може забезпечити економічне зростання  України.

Анатолій Степанович автор понад 130 наукових праць, серед яких «Розвиток підприємництва в АПК України (територіально-прикладні аспекти)», «Земельна реформа — поступ у третє тисячоліття» (2000), «Проблеми реформування земельних відносин» (2000), «Моя Україно, вірю в твоє майбутнє» (кн.1, 2001; кн.2, 2003), «Формування ринку землі в Україні» (2002), «Сучасний стан земельної реформи в Україні» (2005), «Нормативно-правові акти з питань земельних відносин» (2003, співав.), «Основні напрями поглиблення земельних відносин в Україні» (2002),«Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право приватної власності на землю, сертифікатів на земельну частку (пай) та їх обігу»; Про дотримання законодавства України щодо виділення в натурі, використання та обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення» (2003), «Стан і перспективи нормативно-правового забезпечення земельної реформи» (2003).

Він є автором і співавтором 43 пропозицій урядовим структурам. Брав участь у підготовці проектів 10 Законів України, 2 Указів Президента.

А.С. Даниленком запропоновані методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів з точки зору тривалості їх життєвого циклу, дисконтної ставки, обсягу грошового потоку.

Наукові розробки Даниленка А.С. неодноразово демонструвались на міжнародних виставках «Агро – 2008-­2013», доповідались на різного роду конференціях (Київ, 2009, Харків, 2009, Херсон 2009, Мелітополь 2010), тощо.