Професорсько-викладацький склад | Кафедри анатомії та гістології ім. п.о. ковальського

Сторожук Василь Анатолійович  з 2015 р. завідувача кафедри анатомії та гістології ім. П.О. Ковальського, доцент, кандидат біологічних наук.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Експериментально – морфологічні дослідження суглобового хряща гомілки деяких ссавців„ у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.13 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка за шифром спеціальності 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія

Основний напрямок досліджень: вивчення реактивних, репаративних, морфоадаптивних властивостей суглобового хряща в експерименті.

 

 

Новак Віталій Петрович. Доктор біологічних наук, професор, Перший проректор БНАУ.  Працює в університеті з 1972 року.  В 1988 році захистив докторську дисертацію на тему «Структурно-функциональные особенности элементов мягкого остова конечностей млекопитающих» у спеціалізованій вченій раді при Московській ветеринарній академії. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02  у Білоцерківському національному аграрному університеті. Має орден – «Знак пошани» – 1986 рік, почесне звання  «Заслужений працівник народної освіти України» – 1996р., Почесна грамота Кабінету Міністрів України – 2000р. та відзнаки Міністерства аграрної політики України, має 3 раціональні пропозиції та авторське свідоцтво.

 

 

Сокольський Віктор Пантелеймонович, канд. вет. наук, доцент. В 1986 році при Московській ветеринарній академії захистив кандидатську дисертацію на тему: "Породные и возрастные особенности васкуляризации тазовой конечности кур при различных условиях содержания".

Він автор понад 50 наукових праць, 10 методичних рекомендацій та одного патента.

 

 

 

 

Дудка Володимир Борисович – доцент кафедри, кандидат ветеринарних наук.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Морфоадаптивні властивості кісткової тканини при однобічній меніскектомії„ у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті за шифром спеціальності 16.00.02 патологія, онкологія і морфологія тварин.

Основний напрям наукової діяльності: Морфофункціональні властивості кісткової тканини ссавців в нормі та за  оперативного втручання.

Займається разом з викладачами, співробітниками кафедри та найактивнішими студентами-гуртківцями розширенням наявних експозицій та створенням нових у фундаментальному музеї кафедри площею 200 м2.  Останніми роботами є таксидермічні експозиції, соматична та вегетативна нервова система, експозиція динаміки росту та змін ріг оленів на прикладі косулі європейської.

 

Мельниченко Антоніна Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Морфоадаптивні властивості синовіального середовища колінного суглоба після однобічної меніскектомії„ у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.13 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка шифром спеціальності 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Є консультантом з цитології, гістології та ембріології учнів Малої Академії наук МОН України.

Основний напрям наукової діяльності: Експериментально- морфологічне дослідження морфофункціональних та реактивних властивостей сполучнотканинних компонентів органів локомоторного апарату ссавців і птахів.

 

Бевз Ольга Сергіївна – доцент кафедри, кандидат ветеринарних наук.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію  на тему: «Сегментальна, екстра- та інтраорганна інневація та васкуляризація капсули колінного суглоба деяких ссавців» у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті за шифром спеціальності 16.00.02 патологія, онкологія і морфологія тварин.

Має друковані праці у фахових та міжнародних збірниках та методичні розробки.

Основний напрям наукової діяльності: Експериментально- морфологічне дослідження реактивних властивостей сполучнотканинних компонентів органів локомоторного апарату ссавців, їх іннервація та васкуляризація.

 

Коробкова Валентина Михайлівна – асистент кафедри. Разом зі студентами займається створенням наочних навчальних матеріалів, стендів.

 

 

 

 

 

 

Телефон кафедри 38-95-89