Професорсько-викладацький склад | Кафедри безпеки життєдіяльності

Розпутній Олександр Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

1988 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: „Хімічно-біологічні основи оптимізації мікромінерального харчування тварин в умовах промислової технології”

1999 р. – захистив докторську дисертацію на тему: "Трансформація важких металів у біотехнологічних системах по виробництву телятини і свинини"

 

Викладає дисципліни: 
Ветеринарна радіобіологія, Безпека життєдіяльності, Охорона праці
Савеко Михайло Єгорович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат військових наук, полковник
Напрям наукової діяльності: 

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

1984 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат військових наук за спеціальністю захист військ і об’єктів від зброї масового ураження

 

Викладає дисципліни: 
Безпека життєдіяльності, Охорона праці, Цивільний захист
Перцьовий Іван Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

2009 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія за темою: «Оцінка біогенної міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Білоцерківського району  Київської області, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Викладає дисципліни: 
Радіобіологія та Радіоекологія, Охорона праці та Цивільний захист, Екологічне інспектування
Скиба Володимир Віталійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

2010 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія за темою: «Оцінка міграції 137Cs і 90Sr у водних екосистемах рибоводних ставків на радіактивно забруднених територіях Лісостепу»

 

Викладає дисципліни: 
Гідрорадіобіологія, Моніторинг навколишнього середовища, Безпека життєдіяльності, Охорона праці
Герасименко Віктор Юрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

2013 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія за темою: «Оцінка міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Центрального Лісостепу»

 

Викладає дисципліни: 
Радіобіологія, Безпека життєдіяльності, Охорона праці
Уніяка Жанна Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший лаборант

Історія кафедри

    Кафедра безпеки життєдіяльності створена 28 грудня 1990 р. згідно наказу № 161/О по Білоцерківському сільськогосподарському інституту від 28.12.1990р. Новостворена кафедра ввійшла до складу факультету ветеринарної медицини. Першим завідувачем кафедри був кандидат біологічних наук, доцент Коваленко Леонід Іванович (грудень 1990р. – березень 2001р.). До цього Л.І.Коваленко працював доцентом кафедри терапії та клінічної діагностики. Коваленко Л.І. є автором навчального посібника «Радіометрична ветеринарно-санітарна експертиза об’єктів ветеринарного контролю» (1994р.) та низки навчально-методичних розробок. На кафедрі почали викладатися дисципліни: Охорона праці, Цивільна оборона, Радіобіологія та Безпека життєдіяльності. В різні роки на кафедрі працювали підполковник запасу, старший викладач А.М.Кузьменко, полковники запасу, асистенти М.Р.Зилюкін, О.І.Євсєєв, кандидат технічних наук, доцент М.З.Баранов, асистенти А.С.Попков, М.Д.Гаєнко, О.М.Онищенко, доцент П.Ф.Шевчук, кандидати с.-г. наук М.Л.Новохацький, Т.П.Ткаченко, кандидат вет. наук І.А.Жила, кандидат с.-г. наук, доцент С.В.Куркіна, асистент І.М.Денисенко, старший лаборант В.В.Прибитько.
     У квітні 2001 року кафедру очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Розпутній Олександр Іванович. В Білоцерківському національному аграрному університеті професор О.І. Розпутній працює з травня 1978 року спочатку на посаді асистента кафедри органічної та біологічної хімії, потім в 1992 році був обраний на посаду доцента кафедри, а в 2000 році – на посаду професора кафедри. З 2 квітня 2001 р. був переведений на посаду завідуючого кафедрою безпеки життєдіяльності. Розпутній О.І. у 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хімічно-біологічні основи оптимізації мікромінерального харчування тварин в умовах промислової технології», а в 1999 році – докторську дисертацію на тему: «Трансформація важких металів у біотехнологічних системах з виробництва яловичини та свинини».
За час роботи в університеті професор О.І. Розпутній опублікував понад 160 наукових та методичних праць, приймав участь у роботі експертної ради ВАК України з зоотехнії та ветеринарної медицини (2004 – 2006 рр.), Розпутній О.І. входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з біотехнології. Неодноразово виступав опонентом при захисті кандидатських та докторських дисертацій. 
     Професор О.І.Розпутній започаткував на кафедрі напрям наукових досліджень з вивчення біогенної міграції радіонуклідів 137Cs та 90Sr в агроекосистемах лісостепової зони України. Під керівництвом професора Розпутнього О.І. підготовлено і захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2002 році Куркіна С.В. захистила у спеціалізованій вченій раді з біотехнології при Білоцерківському НАУ кандидатську дисертацію на тему «Міграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м’яса курчат-бройлерів». У 2009 році Перцьовий І.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія за темою: «Оцінка біогенної міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Білоцерківського району  Київської області, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». У 2010 році Скиба В.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія за темою: «Оцінка міграції 137Cs і 90Sr у водних екосистемах рибоводних ставків на радіактивно забруднених територіях Лісостепу». У 2013 році Герасименко В.Ю. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія за темою: «Оцінка міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Центрального Лісостепу».
     Після створення екологічного факультету у 2003 році, кафедра безпеки життєдіяльності увійшла до його складу. Сьогодні на кафедрі викладаються дисципліни: Безпека життєдіяльності, Охорона праці, Радіобіологія, Моніторинг навколишнього середовища, Радіобіологія та радіоекологія, Цивільна оборона, Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, Екологічна паспортизація територій та підприємств, Основи екологічної безпеки акваторій та територій, Екологічний аудит та інспектування, Гідрорадіобіологія. На кафедрі проходять підвищення кваліфікації спеціалісти лабораторій ветеринарної медицини з питань радіологічного контролю продовольчої продукції. Викладачі кафедри надають методично-консультативну допомогу виробництву з питань радіологічного контролю.
     На сьогодні на кафедрі працюють завідувач, доктор с.-г. наук, професор О.І. Розпутній, кандидат військових наук, доцент М.Є.Савеко, кандидат с.-г. наук, доцент І.В.Перцьовий,  кандидат с.-г. наук, доцент В.В.Скиба, кандидат с.-г. наук В.Ю. Герасименко, старший лаборант Ж.В. Уніяка. 

     На базі кафедри створений Відділ з цивільного захисту університету, який очолює доцент М.Є.Савеко. Доцент М.Є.Савеко закінчив Воєнну академію хімічного захисту у 1981 році. У 1984р.  захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Захист військ і об’єктів від зброї масового ураження». В літку 1986р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в питаннях організації і виконання радіаційної розвідки на забрудненій місцевості і проммайданчику станції; дозиметричного контролю особового складу підрозділів збройних сил і цивільної оборони; дезактивації техніки на стаціонарних пунктах спеціальної обробки, місцевості на об’єктах станції, пилоподавлення на маршрутах руху автомобільних колон і в місцях виконання робіт, забезпечення особового складу засобами індивідуального захисту.